Certifikát EZÚ

certifikat-ezu Certifikát EZÚ je udělován Elektrotechnickým zkušebním ústavem těm výrobkům, které úspěšně projdou typovou zkouškou podle příslušných technických norem na elektrickou bezpečnost a nebo na EMC.
Zvlášť výhodné je použití certifikátu EZÚ jako podkladu pro prohlášení o shodě podle zákona 22/97 Sb. (nařízení vlády č. 118/2016 Sb.) a souvisejících nařízení vlády.
S tímto certifikátem má výrobce nebo dovozce usnadněnu pozici při případné kontrole dodržování zákona č. 22/97 Sb. ze strany České obchodní inspekce. Platnost certifikátu je zpravidla omezena na dobu tří let.

Certifikát EZÚ lze získat především na následující skupiny výrobků:

 • elektrické stroje a nářadí
 • elektrické zdroje světla a svítidla
 • elektrochemické zdroje proudu
 • elektroinstalační materiál a přístroje
 • kabely a vodiče
 • kancelářská technika
 • zdravotnické prostředky
 • měřící technika
 • ochranné, spínací a jistící přístroje
 • přístroje pro automatizaci
 • spotřebiče pro domácnost a komerční použití
 • spotřební elektronika

Co Vám přinese EZÚ certifikát?

 • jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
 • výrobce nebo dovozce má vytvořen základ pro vystavení EU prohlášení o shodě
 • výrobce nebo dovozce má splnění požadavků nařízení vlády prokázáno třetí nezávislou stranou
 • s tímto certifikátem je usnadněna pozice výrobce nebo dovozce při kontrole ze strany České obchodní inspekce
 • EZÚ je Notifikovaným orgánem č. 1014 také pro směrnici o nízkém napětí – LVD evropskou direktivu – velká pomoc výrobcům a vývozcům do států EU.
Související služby
Legislativa
Kvalifikace
Postup pro získání