Nacházíte se zdeDomůProduktyCB certifikát

CB certifikát

cb-certifikat Nejrozšířenějším světovým certifikačním systémem v oboru elektrotechnických výrobků je systém IECEE-CB neboli CB systém. Jedná se o dohodu o uznávání výsledků zkoušek podle mezinárodních norem IEC pro elektrickou bezpečnost elektrotechnických výrobků. Je to jeden z nejdéle fungujících systémů vzájemného uznávání výsledků zkoušek v oblasti elektrické bezpečnosti výrobků. Jeho členy jsou nejvýznamnější certifikační orgány z 60 zemí celého světa. Tento systém zohledňuje i specifické národní odchylky pro jednotlivé členské země.
Zkoušky těchto odchylek pro příslušnou cílovou zemi lze na požádání provést. Certifikát CB spolu s protokolem o zkouškách vydaný naším ústavem je akceptován ve zkušebnách všech členských zemí tohoto systému a tím značně ulehčuje získání certifikátů a značek zahraničních zkušeben, protože výrobce absolvuje celé zkoušky pouze jednou.
VYBERTE SI KONTAKTNÍ OSOBU DLE PRODUKTU

Systém CB pokrývá v současné době 19 výrobkových kategorií, EZÚ je zapojen v následujících 13 výrobkových kategoriích:

 • bezpečnostní transformátory
 • spotřebiče pro domácnost a komerční použití
 • elektrické lékařské přístroje
 • elektrické ruční nářadí
 • instalační materiál a spojovací prvky
 • instalační ochranná zařízení
 • kabely a vodiče
 • měřicí a laboratorní přístroje
 • spínací zařízení
 • spínače pro spotřebiče a automatické spínače
 • spotřební elektronika
 • svítidla a jejich komponenty
 • výpočetní a kancelářská technika

Co vám přinese CB certifikát?

Související služby
Legislativa
Kvalifikace
Postup pro získání