POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ - KOMPLETNÍ KURZ - 23. - 25. 1. 2018

Elektrotechnický zkušební ústav – Notifikovaná osoba č. 1014 pro zdravotnické prostředky pořádá ve dnech 23. – 25. 1. 2018 třídenní školení zaměřené na posuzování shody zdravotnických prostředků, posuzování technické dokumentace, biologické hodnocení a sterilizace zdravotních prostředků a elektrickou bezpečnost aktivních zdravotních přístrojů.
Detailní informace o školení naleznete zde.
V případě zájmu o tento kompletní třídenní kurz nabízíme zvýhodněnou cenu 19 850 Kč bez DPH.
Školení lze koupit i v rámci samostatných jednodenních bloků
BLOK I – Posuzování shody zdravotnických prostředků – 7350 Kč bez DPHBLOK II – Posuzování technické dokumentace – 7350 Kč bez DPHBLOK III – Biologické hodnocení a sterilizace zdravotnických prostředků, klienické hodnocení a elektrická bezpečnost aktivních zdravotních přístrojů (ME přístrojů) – 7350 Kč bez DPH