Ředitel

Ing. Miroslav Vlasák

Ing. Miroslav Vlasák

Ředitel

Sekretariát ředitele

Linda Podařilová

Linda Podařilová

Vedoucí úseku zkušebnictví

Ing. Petra Marie Tůmová

Ing. Petra Marie Tůmová

Vedoucí úseku zkušebnictví

Sekretariát zkušebnictví

Šárka Dobšová

Šárka Dobšová

Vedoucí oddělení obchodu a posuzování

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Vedoucí obchodního úseku

Vedoucí notifikované osoby

Ing. František Nekola

Ing. František Nekola

Vedoucí ekonomického úseku

Filip Pacan

Filip Pacan

Vedoucí ekonomického úseku

Vedoucí certifikačního orgánu a IT

Mgr. Miroslav Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček

Vedoucí certifikačního orgánu