Zákon o kybernetické bezpečnosti

Problematika kybernetické bezpečnosti nebyla do roku 2014 v České republice komplexně právně upravena. Tuto situace se podařilo zlepšit právě až v roce 2014, kdy byl dokončen a schválen Zákon o kybernetické bezpečnosti. Ten si klade za cíl zavést do praxe soubor oprávnění a povinností s cílem zvýšit bezpečnost kybernetického prostoru a nastavit mechanismus aktivní spolupráce mezi soukromým sektorem a veřejnou správou za účelem vyšší efektivity řešení kybernetických bezpečnostních incidentů. Pro subjekty, na něž dopadá regulace zákona o kybernetické bezpečnosti, jsou stanoveny konkrétní povinnosti, prostřednictvím kterých dojde ke zvýšení ochrany jejich informačních systémů, resp. sítí, které provozují. Jedná se především o povinnost zavést a provádět bezpečnostní opatření a vést o nich bezpečnostní dokumentaci, povinnost detekovat kybernetické bezpečnostní události a hlásit kybernetické bezpečností incidenty atd.

Mít nastavená tato pravidla a provádět zmíněné činnosti by však mělo být v zájmu každé organizace. Právě na základě toho Vám EZÚ nabízí certifikaci podle zákona č. 181/2014 Sb., zákona o kybernetické bezpečnosti.

Tato služba je součástí produktu Certifikace kybernetické bezpečnosti.

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí laboratoře kybernetické bezpečnosti