Zajištění bezpečnostní role auditora KB

Zajištění bezpečnostní role auditora kybernetické bezpečnosti

Důležitost bezpečnostních rolí se prolíná celou Vyhláškou č. 316/2014 Sb. (Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti). Role auditora kybernetické bezpečnosti je jednou z rolí definovaných v §6 vyhlášky.

Auditor kybernetické bezpečnosti odpovídá za provádění auditů kybernetické bezpečnosti, při kterých kontroluje systém řízení bezpečnosti informací, návrh bezpečnostních opatření a jejich implementaci, zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti aktiv a vůbec celkové řízení a rozvoj kybernetické bezpečnosti.

Velmi důležitá je jeho odborná způsobilost (délka praxe s prováděním auditů kybernetické bezpečnosti) a jeho nestrannost (výkon jeho role musí být oddělen od výkonu role manažera kybernetické bezpečnosti i architekta kybernetické bezpečnosti, nesmí také auditovat vlastní práci).
Právě tím se naši auditoři vyznačují a právě proto Vám EZÚ nabízí zajištění bezpečnostní role auditora kybernetické bezpečnosti.
Tato služba je součástí produktu Certifikace kybernetické bezpečnosti.

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí laboratoře kybernetické bezpečnosti

  • Zkušenosti s prováděním auditů dle zákona č. 181/2014 Sb. , o kybernetické bezpečnosti
  • Dlouholetá praxe s prováděním auditů dle ČSN ISO/IEC 27001:2014