Školení – kybernetická bezpečnost

V návaznosti na produkt Certifikace kybernetické bezpečnosti Vám EZÚ nabízí školící kurzy zaměřené na související platné mezinárodní standardy a legislativní předpisy České republiky. Hlavním výstupem a zároveň přínosem je dokonalá znalost standardu či předpisu. Dokonalá znalost je zajištěna především vhodným a srozumitelným výkladem standardu a poskytnutím best practice od zkušených auditorů.

Školení je nabízeno pro tyto standardy a předpisy:

  • ISO/IEC 27001:2013 Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements (ČSN ISO/IEC 27001:2014 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky)
  • ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements (ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 Informační technologie – Management služeb – Část 1: Požadavky na systém managementu služeb)
  • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
  • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

Výše zmíněné standardy a předpisy jsou pouze základními stavebními kameny. Vážou se k nim další standardy z příslušných rodin nebo vyhlášky, které jsou do školení pro lepší porozmění a využitelnost v praxi k těmto normám také zapracovány.

  • Zkušenosti v oblasti školení
  • Zkušenosti s prováděním auditů dle zákona č. 181/2014 Sb. , o kybernetické bezpečnosti
  • Dlouholetá praxe s prováděním auditů dle všech výše zmíněných platných mezinárodních standardů