Situační analýza KB

Situační analýza kybernetické bezpečnosti, kterou Vám EZÚ nabízí, je provedena se zaměřením na vhodnost a přiměřenost uplatňovaných pravidel. Cílem námi nabízené situační analýzy je vyhodnocení aktuálního stavu kybernetické bezpečnosti s důrazem na systémový přístup a procesní řízení, ve vazbě na související platné mezinárodní standardy a legislativní úpravu České republiky.

Výstupem je zpráva ze situační analýzy, která obsahuje zmapování aktuálního stavu a identifikaci návrhů na zlepšení, což poslouží i při optimalizaci implementace. Slouží také k určení potřebných dokumentů, záznamů a informací.

Tato služba je součástí produktu Certifikace kybernetické bezpečnosti.

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí laboratoře kybernetické bezpečnosti