Inspekce/registrace modelů

Elektrotechnický zkušební ústav je akreditován od Českého institutu pro akreditaci o.p.s. jako inspekčního orgánu typu A č. 4037 pro inspekce hracích přístrojů a technických zařízení pro provozování sázkových her včetně přídavných zařízení.

Proč pro posouzení a osvědčení využít služeb EZÚ?

  • Splnění zákonných požadavků
  • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům
  • Výrobce nebo dovozce má vytvořen základ pro vystavení EU prohlášení o shodě
  • Usnadnění pozice výrobce při kontrole dozorových orgánů

Výherní hrací přístroje – dokumentace k objednávce:

Podklady požadované k objednávce podle druhu objednané služby:Registrace nového modeluZměna program. vybaveníOsvědčování a Výpisy
Návod na hru a herní plánX  
2ks orig. EPROMFormulář DokladováníFormulář Ohlášení 
Výpis zdroj textu programuFormulář DokladováníFormulář Ohlášení 
Popis program změny vč. označení ve zdroj. programu X 
Statistika 100 000 her – výpisX  
Kompletní vzorek VHP* nebo ověřená kopie Osvědčení o provozuschopnosti daného modelu od ITC Zlín  X*  
Celá programová deska   X**  
Grafické zobrazení skelX  
Popis nastavení DIP/DILX  
Servis manuál vč. kontr. programů a účetnictví VHPX  
Potvrzení o vydání prohlášení o shodě (C. formulář EZÚ- Prohlášení, může být deklarováno v objednávce)  Formulář Prohlášení
Upřesnění počtu VHP, výr. čísla, použité programy (může být v objednávce)  X
Prohlášení výrobce hardware o datu výroby VHP  Formulář Prohlášení
Potvrzení výrobce programu o shodnosti EPROM s osvědčeným modelem  Formulář Prohlášení

* Může být předveden u zákazníka nebo dovezen zákazníkem do EZÚ ** Vyžaduje se individuálně podle řešení VHP

Technická zařízení – dokumentace k objednávce:

Podklady požadované k objednávce podle druhu objednané služby:

Registrace nového modelu

Změna program. vybavení**)

Osvědčování a Výpisy

Návody na hru a herní plány

viz : technická zařízení – obsah dokumentace k objednávce registrace modelu

  
2ks orig. paměťového média s programovým vybavením

viz : technická zařízení – obsah dokumentace k objednávce registrace modelu

X

 
Výpis zdroj textu programu

viz : technická zařízení – obsah dokumentace k objednávce registrace modelu

X

 
Statistika >100 000 her – výpis po 1000 hrách

viz : technická zařízení

  
Popis program změny vč. označení ve zdroj. programu 

X

 
Kompletní vzorek TZ* – představitel typové řady , minimální funkční sestava

X

  
Grafické zobrazení skel (jen válcové provedení)

X

  
Popis nastavovacích prvků ovlivňujících herní parametry (jsou-li použity)

X

  
Servis manuál vč. kontr. programů a účetnictví

X

  
Potvrzení o vydání prohlášení o shodě (C. formulář EZÚ- Prohlášení, může být deklarováno v objednávce)  

Formulář Prohlášení

Upřesnění počtu TZ, výr. čísla, použité programy (může být v objednávce)  

X

Prohlášení výrobce hardware o datu výroby TZ  

Formulář Prohlášení

Potvrzení výrobce software o jeho shodnosti s osvědčeným modelem  

Formulář Prohlášení

* Může být předveden u zákazníka nebo dovezen zákazníkem do EZÚ ** Změna programového vybavení TZ neovlivňující herní vlastnosti, v případě doplnění dalších her do systému je pro ně vyžadována dokumentace jako pro novou registraci modelu

Výrobky se uvádějí na trh systémem posuzování shody výrobků dle zákona 90/2016 Sb.. v platném znění a navazujících nařízení vlády:Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.
Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
Pro provozování výherních přístrojů a technických zařízení a systémů pro loterie a jiné podobné hry v České republice musí vyhovět požadavkům těchto předpisů:VHP – Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění, o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF ČR č. 223/1993 Sb. o hracích přístrojích ve znění pozdějších předpisů TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ – Zákon č. 202/1990 Sb.o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů, a dále pro:

  • Centrální loterní systémy s videoloterními terminály MF ČR č. j.: 34/106819/2008 Standard centrálního loterního systému s interaktivními videoloterními terminály
  • Elektromechanické rulety MF ČR č. j.: 34/106823/2008 Standard technického zařízení Elektromechanické rulety v platném znění
  • Systémy kumulované výhry –JACKPOT MF ČR č. j.:34/55668/2008 Metodická příručka Systém kumulované výhry – JACKPOT a kumulovaná výhra – JACKPOTv platném znění
  • Využití veřejné sítě INTERNET k provozování loterií a jiných podobných her MF ČR č.j.: MF-121975/2012/34Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, Standard Ministerstva financí k provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (loterní zákon), prostřednictvím veřejné sítě Internet v platném znění