GDPR - OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - 29.1.2018

Školení je koncipováno jako základní a obsahuje seznámení s celou problematikou ochrany osobních údajů, tak jak je uvedena v Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Součástí školení jsou také informace o obecných procesech ochrany osobních údajů, základní interní dokumentaci a technických a organizačních prostředcích, se kterými se účastníci školení mohou setkat v rámci své činnosti.

Podrobné informace a přihlášení zde.