Ředitel

Ing. Miroslav Vlasák

Ing. Miroslav Vlasák

Director

Sekretariát ředitele

Vedoucí úseku zkušebnictví

Ing. Petra Marie Tůmová

Ing. Petra Marie Tůmová

Head of Testing Department

Sekretariát zkušebnictví

Šárka Dobšová

Šárka Dobšová

Vedoucí oddělení obchodu a posuzování

Ing. Vlastislav Filgas

Ing. Vlastislav Filgas

Head of Trade Department

Vedoucí notifikované osoby

Ing. František Nekola

Ing. František Nekola

Vedoucí ekonomického úseku

Filip Pacan

Filip Pacan

Head of Economic Department

Vedoucí certifikačního orgánu a IT

Mgr. Miroslav Sedláček

Mgr. Miroslav Sedláček

Head of Certification Body