Zkoušky


Mechanické zkoušky, zkoušení hluku a zkoušky vibracemi

19.12.2013

Mechanické zkoušky Pro úspěšné uvedení výrobku na trh, ale i pro ověření jeho bezpečnostních a spolehlivostních parametrů, je nutné jeho vlastnosti ověřit i extrémním namáháním. Může se jednat o mechanické namáhání točivých strojů a spotřebičů, nebo o zkoušky tahu a tlaku, pády a rázy, ohýbání. Provedení všechny těchto zkoušek vám nabízí Elektrotechnický zkušební ústav a [...]

Číst více

Zkoušky vlivů prostředí, krytí IP

U každého elektrotechnického zařízení je ve fázi vývoje vhodné provést zkoušky vlivů prostředí. Tyto zkoušky ukazují chování výrobku nebo jeho jednotlivých součástí za působení extrémních vlivů (teplo, chlad, vlhkost, hoření) nebo simulují vlivy okolního prostředí. Vybavení našich laboratoří umožňuje změřit vlivy stárnutí materiálu ve zrychleném procesu. Během několika týdnů jsem schopni simulovat stárnutí materiálu v řádu [...]

Číst více

Zkoušky RoHS

15.12.2013

Zkratkou RoHS rozumíme omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení. Omezeno je používání následujících látek: Olovo (Pb) Rtuť (Hg) Kadmium (Cd) Šestimocný chrom (Cr-VI) Polybromované bifenyly (PBB) Polybromované difenylethery (PBDE) Omezeno je použití v následujících kategoriích výrobků Velké a malé spotřebiče pro domácnost Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení Spotřební elektronika Osvětlovací zařízení Elektrické a elektronické [...]

Číst více

Zkoušky elektromagnetické kompatibility – EMC

Elektromagnetickou kompatibilitou je nazývána schopnost elektrického zařízení nerušit jiná elektrická zařízení a odolávat jejich případnému rušení. Vyzařování  elektromagnetického záření je obecnou vlastností všech elektrických zařízení, nesmí však překročit povolenou úroveň. U každého elektrotechnického zařízení lze provést zkoušky elektromagnetické kompatibility buď dle kompletní normy, nebo dle jejích jednotlivých článků. Tytu zkoušky jsou nejen nedílnou součástí vývoje [...]

Číst více

Zkoušky elektrické bezpečnosti

U každého elektrotechnického zařízení lze provést zkoušky elektrické bezpečnosti buď dle kompletní normy, nebo dle jejích jednotlivých článků. Tytu zkoušky jsou nejen nedílnou součástí vývoje nových výrobků, ale i zcela nezbytné při uvádění nového výrobku na trh. Zkoušky elektrické bezpečnosti nabízíme podle českých a mezinárodních technických norem nebo dle vlastních technických požadavků zákazníka. Zkušební protokoly lze využít jako podklad [...]

Číst více

Prohlášení o shodě, CE

Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh. Výrobce vydává  EU prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy). U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává EU prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce [...]

Číst více