Speciální služby


Pre-audit dle nařízení eIDAS

23.11.2016

EZÚ jako první akreditovaný orgán nabízí pre-audit dle nařízení eIDAS je nezbytná zejména pro poskytovatele služeb vytvářejících důvěru (TSP – trust service providers). Ti jsou v nařízení eIDAS definováni jako fyzické nebo právnické osoby, které poskytují jednu či více služeb vytvářejících důvěru. Službou vytvářející důvěru se rozumí elektronická služba, která je zpravidla poskytována za úplatu a [...]

Číst více

Osobní certifikace

17.1.2016

Vzhledem k nově definovaným bezpečnostním rolím ve vyhlášce č. 316/2014 Sb. k zákonu č. 181/2014 Sb. a především reálné potřebě těchto rolí v organizacích pro Vás EZÚ připravilo produkt Osobní certifikace. Osobní certifikace je realizována proškolením a následným ověřením znalostí v podobě certifikační zkoušky. Školení Školení je zaměřeno na platné mezinárodní standardy a legislativu související [...]

Číst více

Situační analýza KB

14.1.2016

Situační analýza kybernetické bezpečnosti, kterou Vám EZÚ nabízí, je provedena se zaměřením na vhodnost a přiměřenost uplatňovaných pravidel. Cílem námi nabízené situační analýzy je vyhodnocení aktuálního stavu kybernetické bezpečnosti s důrazem na systémový přístup a procesní řízení, ve vazbě na související platné mezinárodní standardy a legislativní úpravu České republiky. Výstupem je zpráva ze situační analýzy, která obsahuje zmapování aktuálního stavu a identifikaci návrhů [...]

Číst více

Zajištění bezpečnostní role auditora KB

Zajištění bezpečnostní role auditora kybernetické bezpečnosti Důležitost bezpečnostních rolí se prolíná celou Vyhláškou č. 316/2014 Sb. (Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti). Role auditora kybernetické bezpečnosti je jednou z rolí definovaných v §6 vyhlášky. Auditor kybernetické bezpečnosti odpovídá za provádění auditů kybernetické bezpečnosti, při kterých kontroluje systém řízení bezpečnosti informací, návrh bezpečnostních opatření a jejich implementaci, zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti aktiv [...]

Číst více

Vzdělávání

14.1.2014

Aktuální nabídka školení z www.EZUEDU.cz Pro vaše potřeby jsme schopni na míru sestavit školení z oblastí: Legislativní požadavky při uvádění výrobků na trh Zkoušení elektrické bezpečnosti výrobků Zkoušení elektromagnetické kompatibility Metrologie a kalibrace Informační technologie, bezpečnost informací Systémy řízení ve firmách – management jakosti, BOZP, enviroment Audity, kurzy interních auditorů Elektromobilita, elektromobily, dobíjecí stanice Školení jsme schopni [...]

Číst více

Přezkoumání dokumentace

19.12.2013

Pro správné uvedení na trh je výrobce povinen zpracovat technickou dokumentaci vyžadovanou nařízeními vlády k hodnocení shody výrobku s příslušnými požadavky a k hodnocení rizik. Technická dokumentace musí být společně s EU prohlášením o shodě předložena na požádání příslušným národním orgánům. V ČR těmito orgány jsou například: Česká obchodní inspekce Orgány ochrany veřejného zdraví Česká [...]

Číst více