Licenční značky


Licence ENEC+

28.7.2016

Certifikace výkonnostních charakteristik LED svítidel a LED modulů. Při uvádění na trh nových svítidel s LED technologiemi čelí jejich výrobci mnoha výzvám při propagaci jejich kvalitativních a výkonnostních parametrů. Tyto parametry je třeba nezávisle ověřovat. V reakci na tuto potřebu trhu se LightingEurope, sdružení evropského odvětví osvětlovací techniky, a ETICS - celoevropský systém certifikace nezávislou třetí [...]

Číst více

Licence HAR

15.12.2013

Značka HAR je celoevropská značka označující stálou shodu kabelu nesoucího HAR značku s evropskými normami EN nebo tzv. harmonizačními dokumenty HD na kabely. Členy HAR dohody jsou certifikační orgány evropského ekonomického prostoru a systém je přístupný výrobcům kabelů v těchto zemích. Licence na užívání značky HAR udělená libovolným členem tohoto certifikačního systému opravňuje označovat kabely [...]

Číst více

Licence ESČ

Značka ESČ vyjadřuje shodu vlastností označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost. Je to jeden z nejstarších symbolů pro bezpečný výrobek na světě. Její udělování započalo již v roce 1926 a význam této značky se za více než 85 let nepřetržité existence prakticky nezměnil. ESČ je symbolem pro bezpečný výrobek, který je znám a žádán [...]

Číst více

Licence ENEC

Značka ENEC je celoevropská značka označující shodu výrobku s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků. Licence na užívání značky ENEC umožňuje označovat výrobky touto značkou a bez nutnosti dalších zkoušek elektrické bezpečnosti exportovat výrobky na trhy členských zemí EU. Součástí licenčního řízení je i provedení inspekce u výrobce podle pravidel tohoto systému. Při této [...]

Číst více