Získejte nové dovednosti a rozšiřte své obzory s našimi kurzy v říjnu – Přihlaste se nyní!

14.09.2023

Vážený zákazníci,

nabízíme Vám přehled kurzů, které jsme pro Vás připravili na říjnu:

 

10.10.        Evropské nařízení 745/2017 (IVDR) a jeho dopady na výrobce a laboratoře

                    Školení je zaměřeno na oblast řízení kvality a regulatorních otázek spojených s výrobou, dovozem a distribucí IVD.

 

17.10.          Aktuální požadavky na rozváděče nízkého

                      Školení se zabývá legislativním rámcem uvádění rozváděčů na trh, postupy ověřování základních vlastností a odlišnosti pro specifické druhy rozváděčů. Nově rozšířeno o rozváděče pro tržiště, kempy, mariny a dále nové požadavky na fotovoltaické rozváděče.

                              

19.10.          Požadavky na systém managementu kvality dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR) a normy ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2

                       Obsahem školení jsou informace o požadavcích MDR na SMK výrobce ZP a jak je vhodné pro plnění těchto požadavků harmonizovanou normou EN ISO 13485:2016.

                       Bude diskutován obsah jednotlivých požadavků a nejčastější chyby a nedostatky, které jsou identifikovány při auditech.

                napětí (ČSN EN 

Všechna školení naleznete na webových stránkách http://www.ezuedu.cz