Získejte nové dovednosti a rozšiřte své obzory s našimi kurzy v listopadu a prosinci – Přihlaste se nyní!

13.07.2023

Vážení zákazníci,

nabízíme Vám přehled kurzů, které jsme pro Vás připravili na listopad a prosinec:

14.11.          RoHS – zakázané látky v elektrotechnických výrobcích

                     Školení Vám pomůže lépe se zorientovat v základních pojmech a postupech pro splnění požadavků právních předpisů v problematice RoHS. A to včetně příprav vzorků na zkoušky nebo vyhodnocení dokumentace.

21.11.          Požadavky na kybernetickou bezpečnost v oblasti průmyslu a možnosti certifikace

                      V rámci školení Vám představíme  možnosti naplnění legislativních a normativních požadavků na kybernetickou bezpečnost a způsoby, kterými lze shodu deklarovat vůči zákazníkům, partnerům či autoritám. 

22.11.          Distributoři zdravotnických prostředků – povinnosti plynoucí z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

                      Cílem školení je poskytnout ucelený přehled o právech a povinnostech distributorů dle MDR, prodiskutovat časté dotazy a situace vznikající u stávajících i nových distributorů zdravotnických prostředků.       

28.11.          Novinky v normách 27001 a 27002

                      Na školení se dovíte o rozsahu změn v těchto normách, o povinném časovém horizontu pro jejich implementaci a o potřebných krocích pro přechod na tyto nové normy.

30.11.          Požadavky na systém managementu kvality dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR) a normy ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2

                      Obsahem školení jsou informace o požadavcích MDR na SMK výrobce ZP a jak je vhodné pro plnění těchto požadavků harmonizovanou normou EN ISO 13485:2016.     Bude diskutován obsah jednotlivých požadavků a nejčastější chyby a nedostatky, které jsou identifikovány při auditech.


7.12.              Uvádění elektrotechnických výrobků na trh

                       Školení je zaměřeno na vysvětlení základních postupů uvádění výrobků na trh, primárně na elektrotechnické výrobky. Školíme zejména legislativní požadavky trhu EU,
 návaznosti české legislativy a technických norem a postupů.

8.12.             Klinické hodnocení podle nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR)

                       Cílem školení je provést účastníky problematikou procesů klinického hodnocení a post-marketingového klinického sledování, budou vysvětleny nové požadavky     nařízení EU 2017/745 (MDR).

  

14.12.           Management rizik v praxi – norma ČSN WN ISO  14971

                       Školení je zaměřeno na pochopení jednotlivých částí procesu řízení rizika a způsob dokumentování dílčích částí tohoto procesu. Během školení je kladen důraz
 zejména na zkušenosti z praxe a upozornění na nejčastější chyby, které s procesem rizika souvisí.

 

 

Všechna školení naleznete na webových stránkách http://www.ezuedu.cz.