Získejte nové dovednosti a rozšiřte své obzory s našimi kurzy v březnu – Přihlaste se nyní!

08.02.2024

Vážený zákazníci,

 nabízíme Vám přehled vzdělávacích kurzů, které budeme pořádat v měsíci březnu:

 

 7.3.                 Příprava technické dokumentace k posouzení shody dle nařízení
 Evropského parlamentu Rady (EU) 2017/745 (MDR)
      

                           Cílem školení je metodická pomoc při vytvoření struktury a rámcového obsahu  podání technické dokumentace,   které by vyhovovalo požadavkům notifikované osoby pro posouzení shody v souladu s doporučení   předpisu IMDRF akceptovaným MDR 2017/745 EU.          

                           

 21.3.            Základní principy bezpečnosti svítidel z pohledu norem řady 60598, aneb Stále
 s učíme navrhnout bezpečné svítidlo

 Školení se zabývá problematikou návrhu bezpečného svítidla, prohloubí znalosti a požadavky norem na bezpečnost
 svítidel.