Služby v oblasti zdravotnických prostředků

Vážení obchodní partneři, rádi bychom Vás v souvislosti s květnovým termínem změny zákonných požadavků pro uvádění zdravotnických prostředků na evropský trh informovali o službách nadále poskytovaných Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p. v tomto odvětví. V regulované oblasti nadále provádíme: Dozorovou činnost nad certifikáty vydanými notifikovanou osobou 1014 podle Nařízení vlády 54/2015 Sb. po celou dobu jejich platnosti, zkoušky bezpečnosti a elektromagnetické …

ISO/PAS 45005:2020 – Návod pro bezpečné pracoviště během pandemie COVID-19

S přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci, se kterou se potýkají všichni zaměstnavatelé, připravila organizace ISO návod. Tzv. ISO/PAS (publicly available specification) tedy specifikaci, která je k dispozici veřejnosti. Nyní si tedy můžete zdarma přečíst souhrn nejlepších praktik z celého světa k řešení bezpečného pracoviště během pandemie. Zajímavý článek – rozhovor s tvůrci specifikace – byl …

Než se vydáte do EZÚ

Před vstupem do EZÚ, vyplňte dotazník, který vám poskytne manažer produktu nebo jej naleznete v článku.
Nutnost nošení respirátoru během návštěvy platí pro všechny bez výjimky.

Rozšiřování zkušební kapacity

Vážení  zákazníci, jakožto česká zkušebna chceme být pro české výrobce silným, nestranným a nezávislým partnerem a pomoci jim tak vstoupit s jejich produkty na trh správně a rychle. Proto děláme vše, co je v zájmu našich klientů. I v této nelehké době pracujeme na zlepšování poskytovaných služeb EZÚ. Jsme si vědomi, že důležitým parametrem kvalitní služby je …

Chráním sebe, chráním tebe!

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19. Umožňuje včas a anonymně upozornit uživatele na rizikové setkání s nakaženým. K dnešnímu dni si tuto aplikaci nainstalovalo 465 tis. uživatelů a číslo postupně narůstá. Pamatujme prosím, že eRouška bude o to efektivnější, čím více nás bude a tím lépe budeme schopni zvládat současnou situaci a chránit sebe i své …

Nový produkt vyžadovaný výrobci svítidel

Požadavky na životní cyklus bezpečného výrobku – certifikace podle IEC62443-4-1  Ústředními prvky certifikace IEC62443-4-1 je analýza hrozeb založená na scénáři případu použití a proces vývoje produktu, který zajišťuje, že všechny identifikované bezpečnostní požadavky jsou implementovány, ověřovány, testovány a dokumentovány se sledovatelností. Předmětem posuzování je dokladování ,aby výrobní společnost prokázala svou schopnost rychle a přiměřeně reagovat …

Krizový stav a pokračování od 18.5. do 30.6.2020 – provádění auditů

Oficiální vyjádření. Certifikační orgán EZÚ (CO 3004) vydává toto stanovisko a postup pro provádění auditů v době ohrožení COVID-19 následující po ukončení Nouzového stavu – fáze uvolňování bezpečnostních opatření s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnosti auditorů a zaměstnanců klientů EZÚ a dalších zainteresovaných stran. 1. Úvod  V souvislosti s pandemickou situací, která vznikla rozšířením …

Český průmysl a inovace v roce 2020

Druhé čtvrtletí roku 2020 znamená pro průmysl všeobecně nesmírně těžkou zkoušku. Redakce časopisu ELEKTRO připravila ukázku názorů kompetentních a zainteresovaných osobností na investiční preference v průmyslu ČR, s důrazem na význam inovačních aktivit a jejich další perspektivu. Jejich snahou je zjistit, jak se průmyslové podniky staví k aktivitám pro oživení původních trendů v podnikání a jaký podíl prostředků …

Aktuální stav notifikace dle MDR

Vážení zákazníci, vzhledem k současnému stavu jsme byli nuceni přerušit činnosti na přípravě žádosti notifikace dle MDR (Medical Device Regulation). S dalšími informacemi vás budeme informovat.   Tým zdravotnických prostředků.

Odklad účinnosti MDR

Vážení zákazníci, došlo k dokončení legislativního procesu ohledně odkladu účinnosti MDR (Medical Device Regulation). Vzhledem k plánovanému ukončení platnosti současného legislativního rámce k 26. květnu 2020 jsme neplánovali akvizici nových klientů. V současném stavu jsou naše kapacity plně využity a nemůžeme přijímat nové zakázky. Ohledně změny Vás budeme informovat.   Tým zdravotnických prostředků

Načíst více

Žádné další příspěvky