Aktuální Manuál k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

Předkládáme dílčí aktualizaci Manuálu k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Manuál je určen k využití všem hospodářským subjektům (výrobcům, zplnomocněným zástupcům, dovozcům a distributorům), kteří na trh uvádějí nebo dodávají elektrozařízení. Jeho cílem je usnadnit orientaci v problematice RoHS, resp. v nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných …

Výzva TRIO

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. ve spolupráci se společností STARMANS elektronics, s. r. o. a ČVUT FBMI se podílí v rámci první výzvy TRIO na projektu „Terapeutický ultrazvuk zcela nových parametrů“.