Nová vyhláška o kybernetické bezpečnosti

28.5.2018 vstoupila v platnost nová vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) č. 82/2018 Sb., která ruší a nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 316/2014 Sb. Nová vyhláška reaguje na vydání směrnice Evropské unie 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně …