ZÍSKALI JSME AKREDITACI PRO eIDAS

Již více než 90 let je pro nás klíčové být pro naše obchodní partnery být správnou volbou v oblasti nezávislého ověřování, zkušebnictví a certifikace výrobků a systémů řízení.

Rozšířili jsme klíčových kompetence v oblasti IT služeb.

Jsme prvním a současně jediným kvalifikovaným a akreditovaným certifikačním orgánem pro služby eIDAS v České republice.
Více informací o službách eIDASOsvedčení o akreditaci 42/2017