Školení na téma vyhláška č. 50/1978 Sb. - § 6, 7, 8

Školení na téma vyhláška č. 50/1978 Sb. – § 6, 7, 8

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. pořádá dne 8. 3. 2017 školení z cyklu témat o elektrické bezpečnosti na téma vyhláška č. 50/1978 Sb. – § 6, 7, 8. Jde o jednodenní školení, které je určeno všem, kteří si potřebují nebo chtějí zvyšovat případně udržovat kvalifikaci.
Dle této dosud platné vyhlášky musí být každý pracovník, který přichází do styku s elektrickým zařízením pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Obvyklý termín pro osoby znalé je 3 roky, pro osoby poučené a seznámené je určen zaměstnavatelem.
EZÚ připravil školení, jehož obsahem bude nejen detailní rozebrání vyhlášky, ale i příklady z praxe, praktické testové otázky, občerstvení v průběhu celého dne a za závěr i zkouška potvrzující znalosti vyhlášky, která proběhne zhruba do týdne od absolvovaného školení. Účastníci tak budou mít dostatek času nabyté informace vstřebat nebo si je opakovat ze skript, která jsou součástí školení.
Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení http://ezu.cz/produkty/skoleni/ Přihlášky na školení zasílejte výhradně na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.
Photo of Ing. Lucie Rainová
Ing.LucieRainová
Manažerka produktu
Tel+420 266 104 331Mobil+420 603 223 412