Školení na téma Požárně bezpečnostní řešení stavby z hlediska elektrikáře

Školení na téma Požárně bezpečnostní řešení stavby z hlediska elektrikáře

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. pořádá dne 22. 2. 2017 školení z cyklu témat o elektrické bezpečnosti na Požárně bezpečnostní řešení stavby z hlediska elektrikáře. Jde o jednodenní školení, které je určeno pro všechny odborníky s elektrotechnickým vzděláním dle vyhlášky 50/1978 Sb. příloha č. 2 nebo majitele objektů, kteří jsou ze zákona zodpovědní za dodržování požárních a bezpečnostních standardů.
Posluchači se tak na školení dozví, jak posuzovat stavby nejen z pohledu konstruktéra, architekta nebo stavaře, ale zároveň z pohledu elektrikáře, který musí být jak odborným, tak i bezpečnostním dozorem celé stavby.
EZÚ připravil školení, jehož obsahem bude nejen detailní rozebrání vyhlášky, ale i příklady z praxe.
Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení http://ezu.cz/produkty/skoleni/ Přihlášky na školení zasílejte výhradně na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.
Photo of Ing. Lucie Rainová
Ing.LucieRainová
Manažerka produktu
Tel+420 266 104 331Mobil+420 603 223 412