Školení na téma Novela normy ISO 13485 II.

Školení na téma Novela normy ISO 13485 II. – prohlubující informace a případové studie

Elektrotechnický zkušební ústav, notifikovaná osoba č. 1014 pro zdravotnické prostředky pořádá dne 3. 3. 2017 školení na velmi aktuální téma ISO 13485 – prohlubující informace a případové studie.


Školení je zaměřeno na výklad normy ISO 13485 s důrazem na vazby na další normy, např. ISO 14971 a specifika managementu v oblasti ZP (analýzy rizik, čisté prostory, sterilizace, biokompatibilita apod.).

Cílovou skupinou jsou pracovníci seznamující se s použitím norem managementu v oblasti výroby zdravotnických prostředků, kteří mají předchozí zkušenosti s normami managementu (např. s ISO 9001) nebo se starším vydáním normy ISO 13485.


Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.

Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.
Photo of Ing. Lucie Rainová
Ing.LucieRainová
Manažerka produktu
Tel+420 266 104 331Mobil+420 603 223 412