Přihlaste se na školení na téma Uvádění výrobků na trh a RoHS

Školení na téma Uvádění výrobků na trh + RoHS

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 31. 1. 2017 kombinované školení na aktuální téma Uvádění výrobků na trh a značení výrobků značkou CE. V rámci školení se dozvíte novinky, bude detailně probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.

V rámci odpolední části proběhne přednáška na téma RoHS. Obsah přednášky se týká nejen norem a nařízení vlády, ale také přípravy vzorků na zkoušky a jejich provádění včetně možných rizik. Každý účastník obdrží rovněž osvědčení o absolvování školení. Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.
Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.
Photo of Ing. Lucie Rainová
Ing.LucieRainová
Manažerka produktu
Tel+420 266 104 331Mobil+420 603 223 412