ŠKOLENÍ METOD ANALÝZ RIZIK A MANAGEMENTU RIZIK

ŠKOLENÍ METOD ANALÝZ RIZIK A MANAGEMENTU RIZIK

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. pořádá dne 9. – 10. 5. 2017. školení na téma Školení metod analýz rizik a managementu rizik.
Cílem kurzu je seznámení posluchačů s nejčastěji používanými metodami analýzy rizik, jejich vhodností či nevhodností pro řešení určitých problémů. Cílem není výuka jednotlivých metod. Posluchač by měl získat o metodách přehled a umět rozhodnout, kterou metodu má pro svoji potřebu využít a zároveň by měl zvládnout metodiku analýz rizik na obecné úrovni.
Metodou jsou přednášky s příklady jednotlivých metod a diskuze. Posluchači jsou seznámeni s nejčastějšími chybami při managementu rizik.
Na školení se přihlašujte přes webový formulář zde.
Případně pro více informací kontaktujte Jitku Langerovou, manažerku produktu školení na e-mail: jlangerova@ezu.cz
Photo of  Jitka  Langerová

Jitka Langerová

Manažer produktu