Zajištění bezpečnostní role auditora KB

Zajištění bezpečnostní role auditora kybernetické bezpečnosti

Důležitost bezpečnostních rolí se prolíná celou Vyhláškou č. 316/2014 Sb. (Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti). Role auditora kybernetické bezpečnosti je jednou z rolí definovaných v §6 vyhlášky.
Auditor kybernetické bezpečnosti odpovídá za provádění auditů kybernetické bezpečnosti, při kterých kontroluje systém řízení bezpečnosti informací, návrh bezpečnostních opatření a jejich implementaci, zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti aktiv a vůbec celkové řízení a rozvoj kybernetické bezpečnosti.
Velmi důležitá je jeho odborná způsobilost (délka praxe s prováděním auditů kybernetické bezpečnosti) a jeho nestrannost (výkon jeho role musí být oddělen od výkonu role manažera kybernetické bezpečnosti i architekta kybernetické bezpečnosti, nesmí také auditovat vlastní práci).
Právě tím se naši auditoři vyznačují a právě proto Vám EZÚ nabízí zajištění bezpečnostní role auditora kybernetické bezpečnosti.
Tato služba je součástí produktu Certifikace kybernetické bezpečnosti.
Photo of Ing. Michal  Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí laboratoře kybernetické bezpečnosti
Související služby
Legislativa
Kvalifikace