Uvádění výrobku na trh, označení CE

Školení je zaměřeno na vysvětlení základních postupů uvádění výrobků na trh. Zaměření kurzu je primárně na elektrotechnické výrobky. Školíme zejména legislativní požadavky trhu EU, návaznosti české legislativy a technických norem a postupů.

Pro koho je kurz určen

  • Kurz je určen pro zaměstnance, kteří mají ve firmách za povinnost sledovat plnění zákonných požadavků, zejména ve spojitosti s uváděním výrobků na trh. Hodí se pro manažery jakosti, vedoucí úseků kvality, vývojové pracovníky, ale i vedení firem, zejména v menších firmách, kdy tyto kompetence pod vedení náležejí.

Základní cíle kurzu

  • Účastník kurzu by měl po jeho absolvování rozumět systému evropské legislativy pro uvádění výrobků na trh.
    Dále by měl znát návaznost Nařízení vlády a harmonizovaných norem na zákony.
    Účastník bude rozumět smyslu značky CE a prohlášení o shodě

Cena a rozsah kurzu

  • Pro cenu kurzu na míru kontaktujte pořádajícího.
    Kurz je jednodenní, časový rozsah je 8 vyučovacích hodin.

Termíny a místa konání kurzu

Photo of Ing. Lucie Rainová
Ing.LucieRainová
Manažerka produktu
Tel+420 266 104 331Mobil+420 603 223 412