RoHS - právní předpisy, normy, zkoušky a certifikace

Kurz je zaměřen na vysvětlení základních pojmů a postupů pro splnění požadavků právních předpisů z hlediska oblasti RoHS. Týká se nejen norem a nařízení vlády, ale také přípravy vzorků na zkoušky a jejich provádění včetně možných rizik.

Pro koho je kurz určen

  • Kurz je určen pro zaměstnance a pracovníky, kteří mají ve firmách za povinnost sledovat plnění zákonných požadavků, zejména ve spojitosti s uváděním výrobků na trh, a zajištění odpovídajících parametrů výrobku z hlediska RoHS.

Základní cíle kurzu

  • Účastník kurzu by měl být po jeho absolvování schopen zajistit potřebné kroky nutné pro splnění zákonných požadavků, rozumět významu RoHS, nařízení vlády, evropské směrnice a označení CE. Dále bude schopen připravit vzorky v potřebné podobě na zkoušku snížit jejich rozsah na minimum.

Kurz na míru

  • NNa přání můžeme připravit kurz přímo pro Vaši společnost, se zaměřením na její konkrétní výrobky. Minimální počet účastníků takového kurzu je 5, maximální 15.

Cena a rozsah kurzu

  • Pro cenu kurzu na míru kontaktujte pořádajícího.
    Kurz je půldenní, časový rozsah 2 hodiny.

Termíny a místa konání kurzu

Photo of Ing. Lucie Rainová
Ing.LucieRainová
Manažerka produktu
Tel+420 266 104 331Mobil+420 603 223 412