Elektrické rozváděče NN

Školení je zaměřeno na seznámení s novými normami pro rozváděče, vysvětlení rozdílů a aplikace jednotlivých částí normy. Dále se zabývá přípravou ověřování a zkoušek jednotlivých typů rozváděčů. Jsou zde zdůrazněna různá úskalí a možné komplikace, které mohou při přípravě dokumentace a zkoušení nastat.

Pro koho je kurz určen

  • Kurz je určen pro výrobce rozváděčů a případně i uživatele, aby byli informováni o svých povinnostech a i právech, především z hlediska legislativy a také technických aspektů souvisejících s výrobou rozváděčů. Dále je kurz vhodný i pro revizní techniky, aby je informoval o požadavcích, které musejí při revizích vyžadovat a vnese tak do jejich činnosti řád a jistotu.

Základní cíle kurzu

  • Účastník kurzu by měl být po jeho absolvování schopen správně aplikovat nové normy řady ČSN EN 61439, bude umět připravit potřebnou dokumentaci a zorganizovat ověření rozváděčů.
    Konečným cílem je znalost související legislativy a následné vystavení EU prohlášení o shodě dle relevantních nařízení vlády.

Kurz na míru

  • Na přání můžeme připravit kurz přímo pro Vaši společnost, se zaměřením na její konkrétní výrobky. Minimální počet účastníků takového kurzu je 5 maximální 15.

Cena a rozsah kurzu

  • Pro cenu kurzu na míru kontaktujte pořádajícího.
    Kurz je jednodenní, časový rozsah 4 hodiny.

Termíny a místa konání kurzu

Photo of Ing. Lucie Rainová
Ing.LucieRainová
Manažerka produktu
Tel+420 266 104 331Mobil+420 603 223 412