Přihlaste se na školení na téma Uvádění výrobků na trh + Technické řešení svítidel - 15.11.

Uvádění výrobků na trh + Technické řešení svítidel


Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 15. 11. 2017 kombinované školení na aktuální téma Uvádění výrobků na trh a značení výrobků značkou CE podle nových pravidel. Během školení se dozvíte novinky, bude detailně probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.
V rámci odpolední části proběhne přednáška na téma Technické řešení svítidel. Obsah přednášky se týká nejen norem a nařízení vlády, ale také samotné konstrukce výrobků a přípravy vzorků na zkoušky a jejich provádění včetně možných rizik při výrobě a instalaci. A to vše v souladu s novou legislativou a novými pravidly.


Pro více informací kontaktujte s. Lucii Rainovou, manažerku pro školení školení a  či navštivte stánky www.ezuedu.cz.
Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu lrainova@ezu.cz.
Photo of Ing. Lucie Rainová
Ing.LucieRainová
Manažerka produktu
Tel+420 266 104 331Mobil+420 603 223 412