Zařízení pro test žhavou smyčkou, model T-03.35 – Glow Wire Test.

zhava-smycka-vyb-lab-zarizeni

Technické parametry

Hlavní součástí je žhavená smyčka normalizovaných rozměrů.
Teplota vrcholu smyčky se měří termočlánkem průměru 0,6 mm, typ NiCr -NiAl.
Zahřívání smyčky – smyčka se zahřívá průchodem proudu o nízkém napětí, který vychází z transformátoru, používají se teploty do 960°C a proudy cca 130A.

Popis:

Zařízení s programovatelným ovládáním je určeno ke zkouškám odolnosti proti teplu a hoření.

Realizovaná měření:

Zkoušení požárního nebezpečí – zkouška hořlavosti a zapalitelnosti materiálů i konečných výrobků.

Technické normy:

ČSN EN 60695-2-10; ČSN EN 60695-2-11; ČSN EN 60695-2-12; ČSN EN 60695-2-13 a další
Photo of Jan Holub
JanHolub
Manažer produktu
Tel+420 266 104 430Mobil+420 603 223 409