Zařízení na ověření mechanických vlastností materiálů v tahu a tlaku za tepla a mrazu

vyb_lab_mech_odolnost

Technické parametry:

Rozsah teplot-40°C až +250°C
Pracovní prostor komory320x250x650 mm
Pracovní prostor1350×425 mm
Maximální síla5kN
Zkušební rychlost0,001 až 2000 mm/s

Popis:

Zařízení umožňuje měřich mechanické vlastnosti materiálů. Pevnost v tahu, v ohybu, mez kluzu a další parametry jsou důležité informace všude tam, kde se součásti setkávají při provozu s mechanickým namáháním. Všechny hodnoty je možné měřit při různých teplotách okolí ať už se jedná o mráz, chlad nebo vysokou teplotu.

Realizovaná měření:

Zařízení měří sílu potřebnou k deformaci popřípadě úplné destrukci vzorku materiálu. Průběh měření je řízen počítačem a hodnoty mechanických změn v závislosti na působící síle jsou zaznamenány do grafu.

Technické normy:

Zkušební požadavky zákazníka. Předpisy, normy a specifikace stanovující požadavky na vlastnosti materiálů.
Photo of Ing. Josef Malý
Ing.JosefMalý
Manažer produktu
Tel+420 266 104 210Mobil+420 603 223 410