Nacházíte se zdeDomůSpektrofotometr

Spektrofotometr

vyblab-ostatni-spektrofotometr

Technické parametry:

Vlnový rozsah190 až 1100 nm
Přesnost vlnových délek< +/- 0,5 nm
Šířka štěrbiny0,5; 1; 2; 4 nm
Fotometrický rozsah+/- 3,0 A
Fotometrická přesnost+/- 0,005 A při 1A

Popis:

SPECORD 210 je dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr vybavený polovodičovými detektory s  thermoelektrickým chlazením, nastavitelnou štěrbinou a integrovaným holmiovým filtrem. Obsahuje monochromátor s konkávní holografickou mřížkou a optiku s  asférickými prvky pokrytou vrstvou Si02.

Realizovaná měření:

Hlavní využití je při zkouškách zdravotní nezávadnosti výrobků určených pro styk s  potravinami a pokrmy. Příkladem je stanovení organických látek typu styrenu, primárních aminů, formaldehydu, fenolických látek, aj.

Technické normy:

prováděcí vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb. k zákonu č. 258/2000 Sb.
Photo of Jan Holub
JanHolub
Manažer produktu
Tel+420 266 104 430Mobil+420 603 223 409