Měřič elektromagnetického pole

vyb_lab_meric

Technické parametry:

kmitočtový rozsah1 Hz až 400 kHz
měřící rozsahdo 80 mT
rozlišení1 nT

Popis:

Zařízení určené k měření efektivních velikostí nízko- frekvenčních magnetických polí a  vyhodnocení jejich mezí vzhledem k omezujícím požadavkům vlivů na lidský organizmus. Měření je prováděno isotropní sondou s plochou měřících cívek 100 cm čtverečných s přesností 4%.

Realizovaná měření:

S uvedeným přístrojem lze realizovat měření prostředí a to i v průmyslových provozech, vyzařované magnetické pole různými elektrickými spotřebiči a jejich hodnocení podle požadavků platných předpisů pro ochranu před neionizujícím zářením.

Technické normy:

ČSN EN 50366Nařízení vlády č.17/2003 Sb.(Evr. směrnice 2006/95 EC)
Photo of František Jandura
FrantišekJandura
Manažer produktu
Tel+420 266 104 305Mobil+420 605 227 656