Elektrostatický voltmetr

el_voltmetr

Technické parametry

AC a DC
Druh měřených napětí:efektivní napětí
Měřená hodnota:do 30 000 V
Nejistota měření1 až 6 kV
+/- 40 V6 až 15 kV
+/- 120 V

Popis:

Vysoce přesné zařízení využívající elektrostatické síly vzniklé mezi dvěma elektricky nabitými elektrodami k měření napěrtí. Uvedený fyzikální princip umožňuje měření v obvodech vysokého napětí s téměř nulovým přídavným zatížením. Tím jsou možná i přesná měření i na zdrojích s vysokým vnitřním odporem.

Realizovaná měření:

Přístroj je využíván při kalibracích vysokonapěťových voltmetrů a ověřování vlastností zdrojů vysokého napětí včetně měření velikosti zbytkových elektrostatických napětí.

Technické normy:

Kalibrační postupy EZÚ, Postupy podle zadání zákazníka
Photo of Jan Holub
JanHolub
Manažer produktu
Tel+420 266 104 430Mobil+420 603 223 409