Bezodrazová komora na měření EMC

emc

Technické parametry:

Rozměry8,51×6,11×5,795m
Měřící vzdálenostmin 3m
Rozsah kmitočtů26MHz až 18 GHz
Homogenita pole+6dB
Měřící prostor2 x 2 m

Popis:

Komora umožňuje měření v širokém kmitočtovém spektru za podmínek odpovícajících volnému prostoru a s vyloučením vnějších rušivých polí. Využití je převážně při zjišťování vlivu vnějších elektromagnetických polí na přístroje stejně tak jako určení jejich vlastních rušivých polí.

Realizovaná měření:

Spolu s  kompletním měřícím pracovištěm, které je součástí komory, jsou realizovatelná všechna měření potřebná pro zjištění vlastností výrobků z hledisek elektromagnetické kompatibility.

Technické normy:

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. v platném zněníEvropská směrnice 2004/108/ECsoubor norem ČSN EN 550xxČSN EN 61000-4-3 ČSN EN 61000-6-2
Photo of František Jandura
FrantišekJandura
Manažer produktu
Tel+420 266 104 305Mobil+420 605 227 656