Veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách jsou uveřejňovány na profilu zadavatele registrovaném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 232731.