Nacházíte se zdeDomůVeřejné zakázky

Veřejné zakázky

Aktuálně vypsané veřejné zakázky:

Veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách jsou uveřejňovány na profilu zadavatele registrovaném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 232731.
Veřejné zakázky malého rozsahu (zadávané mimo zákon o VZ) jsou uveřejňovány na webových stránkách EZU.

Co je to Profil zadavatele?

Jedná se o adresu elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup. Zadavatel je povinen zřídit „profil zadavatele“ na základě § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisu.