VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Aktuálně vypsané veřejné zakázky:

Veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách jsou uveřejňovány na profilu zadavatele registrovaném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 232731.
Veřejné zakázky malého rozsahu (zadávané mimo zákon o VZ) jsou uveřejňovány na webových stránkách EZU.

Co je to Profil zadavatele?

Jedná se o adresu elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup.