Novela zákona o registru smluv může mít dopad na EZÚ

Dobrá zpráva pro naše zákazníky.
Poslanecká sněmovna schválila výjimku pro státní podniky z povinnosti uveřejňovat smlouvy v centrálním registru smluv. To znamená faktické narovnání legislativních chyb tohoto zákona, který byl v rozporu s právním rámcem ČR a EU (např. se zákonem 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, 90/2016 Sb.).
EZÚ je subjekt založený státem, který samostatně a bez monopolu působí na vysoce konkurenčním trhu, kde je mnoho dalších soukromých subjektů. „Zákonem o registru smluv v původním znění byl ústav de facto nucen zveřejňovat obchodní tajemství a důvěrné informace o klientech, respektive jejich výrobcích. Ačkoliv je EZÚ v současné době v ČR lídrem na poli elektrotechnických zkušeben, mohl se kvůli nové legislativě stát nekonkurenceschopným. Na trhu v České republice v této oblasti působí několik zahraničních společností, například z Německa. Pro naše stávající, ale i potencionální zákazníky bychom byli nepoužitelní, protože bychom museli zveřejňovat i technické specifikace jejich výrobků, které by se u nás zkoušely“, vysvětluje Dalibor Tatýrek, ředitel EZÚ.
Ve zkratce lze výhrady proti návrhu zákona o registru smluv shrnout takto: EZÚ a ostatní zkušební podniky v resortu MPO od začátku diskuze o tomto zákonu upozorňovaly na skutečnost, že je zákon o Registru smluv vhodný pro organizační složky státu a nikoli pro subjekty podnikající v konkurenčním prostředí. Tato skutečnost byla zmíněna v studii Ministerstva vnitra ČR a i na půdě Senátu ČR, nicméně až s velkou podporou MPO byly schváleny poslanecké pozměňovací návrhy, které narovnaly legislativní chyby původního návrhu zákona.
Přestože novelu ještě čeká v legislativním procesu projednávání v Senátu a podpis prezidenta republiky, je včerejší zpráva ze sněmovny velice příznivá pro další úspěšné fungování státních podniků a konkrétně i EZÚ.