NORMA ČSN EN ISO 13485:2016 – ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – ZMĚNY PROTI EDICI 2012 - 20. 3. 2018

Školení je zaměřeno na interpretaci požadavků novelizované normy ISO 13485:2016 pro zdravotnické prostředky. Účastníci se během kurzu naučí požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2016 a typické chyby, kterých se organizace při její implementaci mohou dopouštět a na něž by se měl zaměřovat proces interního auditu.
Podrobné informace a přihlášení zde.