Loterie a podobné hry

Nabídka služeb EZÚ pro:

Výherní hrací přístroje (VHP)

(max. sázka do jedné hry / max. výhra z jedné hry)
 • Kategorie I (2Kč/300 Kč)
 • Kategorie II (5 Kč/750 Kč)
 • Kategorie III (50 Kč/50000 Kč)
 • Kategorie IV (25 €/25000 €)

Technická zařízení (TZ)

 • Losovací osudí
 • Systémy pro provozování číselných loterií
 • Systémy pro provozování kursových sázek včetně kursových sázek typu LIVE a hry internetová kursová sázka
 • Centrální loterní systémy s interaktivními videoloterními terminály
 • Systémy pro dostihové sázky
 • Systémy kumulované výhry JACKPOT
 • Elektromechanické rulety, multiruletové systémy
 • Herní systémy (pro hru v Kostky, Black Jack, Gotes, simulované dostihy, apod.)
 • Vícemístná technická zařízení (pro válcové hry)
Photo of Ing. Miloš Hána
Ing.MilošHána
Manažer produktu
Tel+420 266 104 225Mobil+420 731 896 802
Služby pro uvedení na trh
Proces uvedení na trh
Legislativa
Normy
Objednávka
Povolovací místa VHP/TZ
Pro správné uvedení na trh Vám EZÚ nabízí následující služby: Pro možnost získání povolení provozování v ČR EZÚ jako Pověřená autorizovaná osoba Ministerstvem financí ČR nabízí:
 • odborné posouzení a osvědčení o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů (VHP )
  • Certifikaci modelu VHP
  • Vydání Inspekčního certifikátu pro VHP
  • Vydání Osvědčení o provozuschopnosti VHP a Výpisů z Osvědčení o provozuschopnosti VHP
 • odborné posouzení a osvědčení o provozuschopnosti technických zařízení / systémů pro provozování loterií a jiných podobných her (TZ )
  • Certifikaci modelu TZ a implementovaných her do TZ
  • Vydání Inspekční zprávy pro TZ a Inspekční zprávy pro jednotlivé implementované hry do TZ
  • Vydání Inspekčního certifikátu pro TZ a Inspekčního certifikátu pro jednotlivé implementované hry do TZ
  • Vydání Osvědčení o provozuschopnosti TZ, Výpisů z Osvědčení o provozuschopnosti TZ, Registračních známek pro TZ