Nacházíte se zdeDomůDozor nad trhem

Dozor nad trhem

Informace povolovacím místům a nabídka pro orgány dozoru nad trhem
Elektrotechnický zkušební ústav již dlouhá léta spolupracuje s orgány dozoru nad trhem v otázce zkoušení elektrotechnických výrobků a elektrických zařízení. Naše dlouholeté zkušenosti a především profesní nezávislost nás pasují do role spolupracující organizace pro orgány dozoru nad trhem.

V rámci spolupráce nabízíme:

Elektrotechnický zkušební ústav je pověřenou autorizovanou osobou Ministerstvem financí ČR.

Informace k povolovacím místům VHP/TZ
Photo of Jan Chudan
JanChudan
Vedoucí oddělení obchodu a posuzování
Tel+420 266 104 473Mobil+420 734 356 423