IMPLEMENTACE NAŘÍZENÍ GDPR PRAKTICKY (SVÉPOMOCÍ) I. ČÁST - 30.1.2018

Cílem školení je naučit účastníky školení zahájit implementaci požadavků GDPR vytvořením hrubé mapy zpracování osobních údajů a dále pak identifikovat a popsat jednotlivá zpracování osobních údajů (správně identifikovat zejména účel zpracování, právní titul a další položky dokumentace zpracování).

Toto školení navazuje na školení „GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“, ve kterém se posluchači seznámili s celou problematikou GDPR, tak jak je uvedena v nařízení GDPR a kde získali základní orientaci v problematice ochrany osobních údajů a schopnost analyzovat a identifikovat jejich podstatné momenty z hlediska nové právní úpravy na ochranu osobních údajů.

Podrobné informace a přihlášení zde.