eIDAS je nově součástí našich služeb

Posuzujeme shodu dle „nařízení eIDAS“ pro poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. Certifikujeme produkty, služby a společnosti dle nařízení eIDAS a dále také školíme.


Jsme prvním a současně jediným kvalifikovaným a akreditovaným certifikačním orgánem pro služby eIDAS v České republice.


Více informací o službách eIDAS
Osvedčení o akreditaci 42/2017