Dohled na kvalitu trhu s kabely v ČR je společným zájmem AVK a EZÚ

Dne 12.7.2017 proběhlo společné jednání mezi AVK (Asociací výrobců kabelů) a EZÚ Praha, na kterém se obě strany (mimo jiné) shodly na společném záměru, který jistě potěší všechny odběratele a zákazníky pracující s kabely a vodiči na trhu v České republice. Tím společným záměrem je dosažení celkového, systematického a preventivního dohledu na kvalitu kabelů a vodičů realizovaných na českém trhu domácími a zahraničními výrobci i dovozci kabelů.

Vzhledem ke skutečnosti, že kvalita kabelů a vodičů na trhu plíživě a trvale vykazuje rostoucí trend v nedodržování technických parametrů – mnohdy zjistitelných specializovanými přístroji – dohodla se AVK a EZÚ na vypracování společné strategie a postupu, jak výhledově dosáhnout uvedeného cíle s přispěním odpovídajících institucí, které prosadí vymahatelnost vyplývající z objektivních zjištění. Z rozhodnutí nadnárodní organizace Europacable (kde je AVK dlouholetým členem) nedávno vyplynul záměr směřující k podpoře takových národních cílů, protože obdobná zjištění týkající se nekvality vodičů a kabelů na trhu jsou zaznamenána také v jiných zemích EU.