Vážení zákazníci,

rádi bychom vás informovali o změně otevírací doby a příjmu vzorků během květnových státních svátků.
Naši zaměstnanci pro vás budou začátkem května k dispozici v těchto dnech:

   1. 30.4. 2018 – celozávodní dovolená – zavřeno
    1.5. 2018 – Svátek práce – zavřeno
    2.5. 2018 – 7:00 – 15:30
    3.5. 2018 – 7:00 – 15:30
    4.5. 2018 – 7:00 – 15:00


    7.5. 2018 – celozávodní dovolená – zavřeno
    8.5. 2018 – Den osvobození práce – zavřeno
    Od 09.05. 2018 – standardní provoz

Školení je zaměřeno na interpretaci požadavků novelizované normy ISO 13485:2016 pro zdravotnické prostředky. Účastníci se během kurzu naučí požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2016 a typické chyby, kterých se organizace při její implementaci mohou dopouštět a na něž by se měl zaměřovat proces interního auditu.

Podrobné informace a přihlášení zde.

Školení je zaměřeno na vysvětlení základních postupů uvádění výrobků na trh, primárně na elektrotechnické výrobky. Školíme zejména legislativní požadavky trhu EU, návaznosti české legislativy a technických norem a postupů. Odpolední část je věnována technickému řešení svítidel.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Školení je určeno výrobcům a dovozcům zboží, které podléhá uvedení na trh podle zvláštních předpisů.
Jedná se o kombinované školení zaměřené na aktuální téma Uvádění výrobkU na trh a značení výrobků značkou CE podle nových pravidel. Během školení se dozvíte novinky, detailně bude probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.


Ve druhém bloku bude probrána problematika Rozváděčů NN. Obsah přednášky je zaměřen na seznámení se s novými normami pro rozváděče, vysvětlení rozdílů a aplikace jednotlivých částí normy. Dále se zabývá přípravou ověřování a zkoušek jednotlivých typů rozváděčů. Jsou zde zdůrazněna různá úskalí a možné komplikace, které mohou při přípravě dokumentace a zkoušení nastat.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Jedná se o kombinované školení zaměřené na aktuální téma Uvádění výrobků na trh a a zajištění odpovídajících parametrů výrobku z hlediska RoHS. Během školení se dozvíte novinky, bude detailně probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Cílem školení je poskytnout absolventům ucelený přehled o problematice GDPR. Po ukončení školení budou posluchači schopni sami implementovat opatření dle směrnice GDPR.
Školení je rozděleno do 3 bloků

Jednotlivé bloky školení lze zakoupit samostatně. Zájemcům o komplexní školení nabízíme tento komplextní produkt s výraznou slevou.

Detaily a přihlášení ke komplexnímu kurzu nalezente zde.

Využijte jedinečné příležitosti pro absolvování komplexního třídenního kurzu na posuzování zdravotnických prostředků za zvýhodněnou cenu.
Dozvíte se na něm mj. vše potřebné o posuzování shody zdravotnických prostřeků, podrobnosti k auditu a plnění požadavků zákonných norem, požadavcích na technickou dokumentaci či biologickém hodnocení.
Třídenní kurz je možno pořídit zvlášť na každý den nebo jako kompletní kurz za zvýhodněnou cenu.

Detaily a přihlášení ke kompletnímu kurzu zde.

Posuzování shody, které provádí Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., probíhá v souladu s platnou legislativou. Důraz na důslednější plnění ustanovení legislativy a zpřísňující se nároky na činnost notifikovaných osob se týkají celé EU, nikoli pouze notifikovaných osob v ČR. Celý proces posuzování shody se díky tomu prodlužuje a zároveň probíhá přeposuzování starších případů tak, aby byla zaručena jak bezpečnost, tak i účinnost zdravotnických prostředků umístěných na trhu. V případě, že přeposouzení starších případů stále probíhá, byla platnost dotčených certifikátů pozastavena právě z důvodu ověření bezpečnosti výrobků. Po dokončení přezkumu a potvrzení bezpečnosti výrobku může být platnost certifikátu obnovena. Jedná se pouze o administrativní úkon. Není nám znám žádný případ ani nám nejsou známy konkrétní důkazy , že by jakýkoli zdravotnický prostředek posouzený naší notifikovanou osobou byl nebezpečný pro jeho uživatele. Odmítáme tedy tvrzení, že zdravotnické prostředky schválené naší notifikovanou osobou nemusí být bezpečné.

Ve dnech 18. a 19. ledna 2018 se uskutečnil dvanáctý ročník největší české odborné konference uživatelů a dodavatelů v oblasti IT Service managementu pod názvem „Jak bojovat s temnou stranou IT?“ v hotelu Ambassador, Zlatá Husa.

Velmi pozitivně byl hodnocen blok přednášek GDPR, kterým konference reflektuje platnost chystaného nařízení EU, které vstupuje v účinnost už 25. května 2018 a přináší další posun v ochraně osobních údajů.

Vedoucí laboratoře Ing. Michal Hager kybernetické bezpečnosti zde přednášel právě na téma GDPR – kodexy chování a vydávání osvědčení.

Bližší informace na email mhager@ezu.cz

28. leden je v celé Evropě a v mnoha zemích po celém světě připomínán jako Den ochrany osobních údajů, kterým si ochránci soukromí i příznivci svého soukromí připomínají vznik Úmluvy 108 Rady Evropy, tohoto prvního právně závazného dokumentu zajišťujícího ochranu osobních údajů, jež jsou klíčem k soukromí.


Den ochrany osobních údajů byl stanoven na 28. ledna díky přijaté úmluvě o ochraně osob se zřetelem na zpracování osobních dat, stalo se tak roku 1981 ve Štrasburku. Cílem této úmluvy, ze které se později v ČR ustanovil Zákon o ochraně osobních údajů má jasný cíl, a to zaručit každé osobě, na území kterékoliv smluvní strany, bez ohledu na její národnosti či místo jejího pobytu, právo na soukromý život.


V roce 2018 je tento významný den o to důležitější, protože 25.5.2018 vstoupí v platnost nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů označované zkratkou GDPR, které výrazně změní pravidla zpracování a zvýší ochranu osobních údajů a týká se všech firem, institucí i jednotlivců, kteří shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje.


V ČR dohlíží na naplnění ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů Úřad na ochranu osobních údajů a může se na něj obrátit kterýkoliv občan, pokud má podezření, že jsou jeho práva na soukromí omezena či je nevhodně zacházeno s jeho osobními údaji.


Nabídku školení týkající se nejen GDPR najdete na webové stránce EZUEDU.cz