Zákon o kybernetické bezpečnosti a související vyhláška

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 21. 6. 2016 školení na velmi aktuální téma Zákon o kybernetické bezpečnosti a související vyhláška.

Školení je zaměřeno na rozbor primárních právních předpisů, které v právním prostředí ČR popisují a upravují oblast kybernetické bezpečnosti. V rámci školení dojde k vymezení základních právních pojmů, účastníci se dozvědí o právech a povinnostech ze zákona vyplývajících a na jednotlivých paragrafech zákona bude poukázáno jakými nástroji a opatřeními dosáhnout stavu bezpečného užívání kybernetického prostoru při dodržení zákona a souvisejících právních předpisů.

 • Termín kurzu: 21. 6. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 12:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Bc. Michal Hager, vedoucí laboratoře kybernetické bezpečnosti
 • Cena: 3.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.

Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Uvádění výrobků na trh + RoHS

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 16. 6. 2016 kombinované školení na aktuální téma Uvádění výrobků na trh a značení výrobků značkou CE. V rámci školení se dozvíte novinky, bude detailně probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.

V rámci odpolední části proběhne přednáška na téma RoHS. Obsah přednášky se týká nejen norem a nařízení vlády, ale také přípravy vzorků na zkoušky a jejich provádění včetně možných rizik. Každý účastník obdrží rovněž osvědčení o absolvování školení.

 • Termín kurzu: 16. 6. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Jarmil Mikulík, náměstek ředitele EZÚ pro zkušebnictví a (UVnT)
 • Cena: 4.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.

Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

ZÁSADNÍ ZMĚNY V UVÁDĚNÍ VÝROBKU NA TRH

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 9. 6. 2016 školení na aktuální téma zásadní změny v uvádění výrobků na trhu a značení výrobků značkou EU podle nových pravidel platných od 20. 4. 2016.

 • Termín kurzu: 9. 6. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 11:30
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Jarmil Mikulík, náměstek pro zkušebnictví (UVnT)
 • Cena: 2.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.

Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Detail kurzu.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Manažer kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb.Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 23. 6. 2016 školení na velmi aktuální téma Manažer kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb. Školení je zaměřeno na vysvětlení základních požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti a postupy implementace a řízení organizačních a technických opatření dle výkladu s důrazem na souvislosti s relevantní legislativou a ISO/IEC 27001. Školení je určeno ICT manažerům a specialistům zodpovědným za implementaci opatření dle zákona č. 181/2014 Sb. a souvisejících vyhlášek 316/2014 Sb. Školení je určeno pro ICT manažery a další odpovědné osoby řídící bezpečnostní opatření v ICT infrastruktuře významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury.

 • Termín kurzu: 23. 6. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Martin Tobolka, IT programátor, certifikovaný odborník v oblasti Kybernetické bezpečnosti
 • Cena: 6.450 Kč bez DPH (včetně oběda)Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Detail kurzu.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Auditor kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb.Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 23. – 24. 6. 2016 dvoudenní školení na velmi aktuální téma Auditor kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb. První den školení je zaměřen na vysvětlení základních požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti a postupy implementace a řízení organizačních a technických opatření s důrazem na souvislosti s relevantní legislativou a ISO/IEC 27001. Druhý den školení jsou probírány techniky auditu s využitím metodických materiálů NBÚ. Školení je určeno auditorům, kteří provádějí kontrolu implementace opatření dle zákona č. 181/2014 Sb. a souvisejících vyhlášek 316/2014 Sb. Auditorské znalosti účastníků jsou rozvíjeny formou workshopu. Školení je určeno pro auditory bezpečnostních opatření v ICT infrastruktuře významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury.

 • Termín kurzu: 23. – 24. 6. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00 (oba dny)
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Martin Tobolka, IT programátor, certifikovaný odborník v oblasti Kybernetické bezpečnosti
 • Cena: 10.860 Kč bez DPH (včetně oběda)Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Detail kurzu.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Architekt kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb.Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 27. 6. 2016 školení na velmi aktuální téma Architekt kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb. Školení je zaměřeno na vysvětlení základních požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti a postupy návrhu bezpečnostní architektury jsou opřeny dle výkladu NBÚ o metodiku Enterprise architektury s důrazem na souvislosti s Národním architektonickým plánem dle UV 889/2015 Sb. Školení je určeno pro architekty a další odpovědné osoby navrhující bezpečnostní opatření v ICT infrastruktuře významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury.

 • Termín kurzu: 27. 6. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Martin Tobolka, IT programátor, certifikovaný odborník v oblasti Kybernetické bezpečnosti
 • Cena: 6.450 Kč bez DPH (včetně oběda)Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Detail kurzu.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Potřebujete vzdělávat své zaměstnance v oblasti elektrotechniky?V programu POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II),
nyní můžete získat až 85% dotace na vzdělání, školení.
Zaměstnavateli jsou navíc dotovány i mzdové náklady na vzdělání
svých zaměstnanců po dobu jejich vzdělávání.


Více informací jak získat dotaci se dozvíte na stránkách Úřadu práce.


Každé školení umíme upravit tak, aby lépe vyhovovalo vašemu podnikání. Přizpůsobíme osnovu, rozsah školení i místo konání. Chcete, aby bylo školení více praktické? K většině běžných kurzů nabízíme praktické workshopy, které můžeme do školení zahrnout.


Teď už si stačí jen vybrat z nabídky našich odborných školení a kurzů na stránce EZU EDU.


Využijte nabídky a rádi vám pomůžeme se sprostředkováním dotace.


Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.Dotazy na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Uvádění výrobků na trh + Rozváděče NNElektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 31. 5. 2016 kombinované školení na aktuální téma Uvádění výrobků na trh a značení výrobků značkou CE podle nových pravidel platných od konce dubna. Během školení se dozvíte nejen aktuální novinky a změny novinky, ale bude detailně probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.

V rámci odpolední části proběhne přednáška na téma Rozváděče NN. Obsah přednášky je zaměřen na seznámení se s novými normami pro rozváděče, vysvětlení rozdílů a aplikace jednotlivých částí normy. Dále se zabývá přípravou ověřování a zkoušek jednotlivých typů rozváděčů. Jsou zde zdůrazněna různá úskalí a možné komplikace, které mohou při přípravě dokumentace a zkoušení nastat.

 • Termín kurzu: 31. 5. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Jarmil Mikulík, náměstek ředitele EZÚ pro zkušebnictví (UVnT)
  Ing. Josef Malý, manažer produktu pro rozváděče a elektroinstalační materiál
 • Cena: 4.880 Kč bez DPH (včetně oběda)Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Detail kurzu.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Dne 18. 4. 2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna nová Nařízení vlády, kterými se mění podmínky uvádění výrobků na trh:
Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh


internetofthings_origdp-100309501-orig-100314612-large

Vstoupením v platnost od 20.4. se mění některé požadavky na uvádění výrobků na trh. Všem výrobcům doporučujeme tyto Nařízení vlády pečlivě prostudovat. Kromě výše uvedených NV byly publikovány také další nařízení, např. pro tlakové nádoby, měřidla, výtahy aj.


Pro získání detailních informací se také můžete přihlásit na naše aktualizované kurzy Uvádění výrobků na trh.

Ochrana spotřebitele, odstraňování administrativní zátěže, ale i nová pravidla pro výrobce elektrických a elektrotechnických výrobků bude předmětem mezinárodního setkání, které bude zítra zahájeno v pražském hotelu Grandior. Na pozvání celoevropské asociace ETICS (European Testing, Inspection and Certification System), sdružující pověřené a autorizované zkušebny, se akce zúčastní delegace z 35 států Evropy a představitelů Evropské komise, Europolu, zástupci asociací spotřebitelů a asociace výrobců. Nad akcí převzal záštitu ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek. Setkání se koná v Praze u příležitosti 90. výročí založení Elektrotechnického zkušebního ústavu z pražské Tróje.


Tisková zpráva ke stažení ZDE.