Cílem školení je naučit účastníky školení zahájit implementaci požadavků GDPR vytvořením hrubé mapy zpracování osobních údajů a dále pak identifikovat a popsat jednotlivá zpracování osobních údajů (správně identifikovat zejména účel zpracování, právní titul a další položky dokumentace zpracování).


Toto školení navazuje na školení „GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“, ve kterém se posluchači seznámili s celou problematikou GDPR, tak jak je uvedena v nařízení GDPR a kde získali základní orientaci v problematice ochrany osobních údajů a schopnost analyzovat a identifikovat jejich podstatné momenty z hlediska nové právní úpravy na ochranu osobních údajů.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Školení je koncipováno jako základní a obsahuje seznámení s celou problematikou ochrany osobních údajů, tak jak je uvedena v Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).


Součástí školení jsou také informace o obecných procesech ochrany osobních údajů, základní interní dokumentaci a technických a organizačních prostředcích, se kterými se účastníci školení mohou setkat v rámci své činnosti.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Elektrotechnický zkušební ústav – Notifikovaná osoba č. 1014 pro zdravotnické prostředky pořádá ve dnech 23. – 25. 1. 2018 třídenní školení zaměřené na posuzování shody zdravotnických prostředků, posuzování technické dokumentace, biologické hodnocení a sterilizace zdravotních prostředků a elektrickou bezpečnost aktivních zdravotních přístrojů.

 

Detailní informace o školení naleznete zde.

 

V případě zájmu o tento kompletní třídenní kurz nabízíme zvýhodněnou cenu 19 850 Kč bez DPH.

 

Školení lze koupit i v rámci samostatných jednodenních bloků
BLOK I – Posuzování shody zdravotnických prostředků – 7350 Kč bez DPH
BLOK II – Posuzování technické dokumentace – 7350 Kč bez DPH
BLOK III – Biologické hodnocení a sterilizace zdravotnických prostředků, klienické hodnocení a elektrická bezpečnost aktivních zdravotních přístrojů (ME přístrojů) – 7350 Kč bez DPH
Elektrotechnický zkušební ústav – Notifikovaná osoba č. 1014 pro zdravotnické prostředky pořádá 23. 1. školení Posuzování shody zdravotnických prostředků. Školení je rozděleno na 2 části Obecné posuzování shody zdravotnických prostředků a úvod do Medical Device Regulation ( MDR) a Auditní praxe notifikované osoby u výrobců zdravotnických prostředků.
Školení poskytne přehled o procesu posuzování shody zdravotnických prostředků, o základních předpisech a o postupu notifikované osoby při posuzování shody zdravotnických prostředků. Detaily ke školení naleznete zde.

 

Školení je součástí trojdenního bloku (23.-25.1. 2018)
BLOK I – Posuzování shody zdravotnických prostředků – 7350 Kč bez DPH
BLOK II – Posuzování technické dokumentace – 7350 Kč bez DPH
BLOK III – Biologické hodnocení a sterilizace zdravotnických prostředků, klienické hodnocení a elektrická bezpečnost aktivních zdravotních přístrojů (ME přístrojů) – 7350 Kč bez DPH

Školení lze zakoupit i jako celek v rámci zvýhodněného balíčku. Neváhejte využít této příležitosti.
Posuzování zdravotnických prostředků – kompletní kurz – 19850 Kč bez DPH

Elektrotechnický zkušební ústav – Notifikovaná osoba č. 1014 pro zdravotnické prostředky pořádá 24. 1. 2018 školení Posuzování technické dokumentace zdravotnických prostředků, na němž získáte přehled o požadavcích na technickou dokumentaci zdravotnických prostředků, o práci s technickými normami a postupech notifikované osoby při posouzení technické dokumentace.

 

Detailní informace o školení naleznete zde

 

Školení je součástí trojdenního bloku (23.-25.1. 2018)

 

BLOK I – Posuzování shody zdravotnických prostředků – 7350 Kč bez DPH
BLOK II – Posuzování technické dokumentace – 7350 Kč bez DPH
BLOK III – Biologické hodnocení a sterilizace zdravotnických prostředků, klienické hodnocení a elektrická bezpečnost aktivních zdravotních přístrojů (ME přístrojů) – 7350 Kč bez DPH

Školení lze zakoupit i jako celek v rámci zvýhodněného balíčku. Neváhejte využít této příležitosti.
Posuzování zdravotnických prostředků – kompletní kurz – 19850 Kč bez DPH

Elektrotechnický zkušební ústav  – Notifikovaná osoba č. 1014 pro zdravotnické prostředky pořádá školení Biologické hodnocení a sterilizace zdravotnických prostředků, klinické hodnocení a elektrická bezpečnost aktivních zdravotnických přístrojů (ME přístrojů). Školení je rozděleno na 3 části: Biologické hodnocení a sterilizace zdravotnických prostředků, klinické hodnocení a elektrická bezpečnost aktivních zdravotnických přístrojů (ME přístrojů).

 

Detailní informace o školení naleznete zde.

 

Školení je součástí trojdenního bloku (23.-25.1. 2018)

 

BLOK I – Posuzování shody zdravotnických prostředků – 7350 Kč bez DPH
BLOK II – Posuzování technické dokumentace – 7350 Kč bez DPH
BLOK III – Biologické hodnocení a sterilizace zdravotnických prostředků, klienické hodnocení a elektrická bezpečnost aktivních zdravotních přístrojů (ME přístrojů) – 7350 Kč bez DPH

Školení lze zakoupit i jako celek v rámci zvýhodněného balíčku. Neváhejte využít této příležitosti.
Posuzování zdravotnických prostředků – kompletní kurz – 19850 Kč bez DPH

Dne 12.7.2017 proběhlo společné jednání mezi AVK (Asociací výrobců kabelů) a EZÚ Praha, na kterém se obě strany (mimo jiné) shodly na společném záměru, který jistě potěší všechny odběratele a zákazníky pracující s kabely a vodiči na trhu v České republice. Tím společným záměrem je dosažení celkového, systematického a preventivního dohledu na kvalitu kabelů a vodičů realizovaných na českém trhu domácími a zahraničními výrobci i dovozci kabelů.


Vzhledem ke skutečnosti, že kvalita kabelů a vodičů na trhu plíživě a trvale vykazuje rostoucí trend v nedodržování technických parametrů – mnohdy zjistitelných specializovanými přístroji – dohodla se AVK a EZÚ na vypracování společné strategie a postupu, jak výhledově dosáhnout uvedeného cíle s přispěním odpovídajících institucí, které prosadí vymahatelnost vyplývající z objektivních zjištění.
Z rozhodnutí nadnárodní organizace Europacable (kde je AVK dlouholetým členem) nedávno vyplynul záměr směřující k podpoře takových národních cílů, protože obdobná zjištění týkající se nekvality vodičů a kabelů na trhu jsou zaznamenána také v jiných zemích EU.

Školení je zaměřeno na získání základních informací v oblasti biologického hodnocení zdravotnických prostředků – zařazení, vysvětlení pojmů, odůvodnění požadovaných informací pro jednotlivé biologické účinky. Detailněji bude vysvětlena problematika hodnocení zdravotnických prostředků vstupujících do těla zvnějšku a implantovaných ZP – požadavky normy na předložené informace v rámci procesu registrace.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Školení je zaměřeno na získání základních informací v oblasti biologického hodnocení zdravotnických prostředků – zařazení, vysvětlení pojmů, odůvodnění požadovaných informací pro jednotlivé biologické účinky. Detailněji bude vysvětlena problematika hodnocení zdravotnických prostředků určených ke styku s povrchem těla – požadavky normy na předložené informace v rámci procesu registrace.


Podrobné informace a přihlášení zde.

Projekt certMILS si klade za cíl chránit kritickou infrastrukturu před kybernetickými útoky prostřednictvím kompoziční bezpečnostní certifikace a dodává certifikované MILS platformy, poprvé v Evropě.
certMILS může dosáhnout zásadního vlivu, protože vědecko-technologické konsorcium působí na vysoké TRL úrovni v blízkosti bezpečnostního trhu, pohlíží na bezpečnost již ve fázi návrhu technologie (mil), a využívá přístup kompozitního systému, který je pevně spojený s hodnocením bezpečnosti a bezpečnostní certifikací. To umožňuje certMILS vyvíjet technologie a prototypy s dostatečným předstihem pro pozdější vyhodnocení bezpečnosti a certifikaci.
Bližší informace na naleznete na webových stránkách certMILS či přímo v informačním letáku projektu.