Posuzujeme shodu dle „nařízení eIDAS“ pro poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. Certifikujeme produkty, služby a společnosti dle nařízení eIDAS a dále také školíme.


Jsme prvním a současně jediným kvalifikovaným a akreditovaným certifikačním orgánem pro služby eIDAS v české republice.


Více informací o službách eIDAS


Akreditace-ezu

Již více než 90 let je pro nás klíčové být pro naše obchodní partnery být správnou volbou v oblasti nezávislého ověřování, zkušebnictví a certifikace výrobků a systémů řízení.


Rozšířili jsme klíčových kompetence v oblasti IT služeb.


Jsme prvním a současně jediným kvalifikovaným a akreditovaným certifikačním orgánem pro služby eIDAS.


Více informací o službách eIDAS


Akreditace-ezu

Školení na téma Novela normy ISO 13485 I. – základní problematika normy

Elektrotechnický zkušební ústav, notifikovaná osoba č. 1014 pro zdravotnické prostředky pořádá dne 2. 3. 2017 školení na velmi aktuální téma ISO 13485 – základní problematika normyŠkolení je zaměřeno na výklad normy ISO 13485 s důrazem na základní principy norem managementu (PDCA cyklus, organigramy, pojem procesu a procesní mapy apod.).Cílovou skupinou jsou pracovníci seznamující se s použitím norem managementu v oblasti výroby zdravotnických prostředků, kteří nemají předchozí zkušenosti s normami managementu (např. s ISO 9001)


 • Termín kurzu: 2. 3. 2017
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Petr Prokůpek, auditor a konzultant norem
 • Cena: 6.880 Kč bez DPH (včetně oběda)

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Novela normy ISO 13485 II. – prohlubující informace a případové studie

Elektrotechnický zkušební ústav, notifikovaná osoba č. 1014 pro zdravotnické prostředky pořádá dne 3. 3. 2017 školení na velmi aktuální téma ISO 13485 – prohlubující informace a případové studie.Školení je zaměřeno na výklad normy ISO 13485 s důrazem na vazby na další normy, např. ISO 14971 a specifika managementu v oblasti ZP (analýzy rizik, čisté prostory, sterilizace, biokompatibilita apod.).Cílovou skupinou jsou pracovníci seznamující se s použitím norem managementu v oblasti výroby zdravotnických prostředků, kteří mají předchozí zkušenosti s normami managementu (např. s ISO 9001) nebo se starším vydáním normy ISO 13485.


 • Termín kurzu: 3. 3. 2017
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Petr Prokůpek, auditor a konzultant norem
 • Cena: 6.880 Kč bez DPH (včetně oběda)

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Novela normy ISO 13485

Elektrotechnický zkušební ústav, notifikovaná osoba č. 1014 pro zdravotnické prostředky pořádá ve dnech 2. – 3. 3. 2017 školení na velmi aktuální téma Novela normy ISO 13485. Školení je zaměřeno na podrobný a kompletní výklad normy ISO 13485 s důrazem na vazby na další normy, např. ISO 14971 a specifika managementu v oblasti ZP (analýzy rizik, čisté prostory, sterilizace, biokompatibilita apod.). Kromě teoretického výkladu účastníky čekají i případové studie a aktuální informace z praxe. Cílovou skupinou jsou pracovníci seznamující se s použitím norem managementu v oblasti výroby zdravotnických prostředků, kteří mají předchozí zkušenosti s normami managementu (např. s ISO 9001) nebo se starším vydáním normy ISO 13485.


Školení je určeno všem, kteří se chtějí s normou seznámit detailně od základů až po prohlubující informace.

 • Termín kurzu: 2. – 3. 3. 2017
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00 (po oba dva dny)
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Petr Prokůpek, auditor a konzultant norem
 • Cena: 11.760 Kč bez DPH (včetně obědů)

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Norma 27001 a integrovaný zákon o kybernetické bezpečnosti

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 2. 2. 2017 školení na velmi aktuální téma Norma 27001 a integrovaný zákon o kybernetické bezpečnosti. Školení je zaměřeno na rozbor mezinárodního standardu systému managementu bezpečnosti informací. Účastníci se dozvědí informace o systému řízení bezpečnosti informací a potřebám porozumění organizaci v jejich kontextu.Celé téma je provázáno se zákonem o kybernetické bezpečnosti, neboť tento zákon z Normy 27001 primárně vychází a ve většině obsahu textu ji převzal.Kurz je určen pro všechny podniky a obory podnikání nebo pro instituce veřejné správy a úřady, které přichází do styku s prací na PC a mají přístup do veřejné internetové sítě.


 • Termín kurzu: 2. 2. 2017
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Michal Hager, vedoucí laboratoře Kybernetické bezpečnosti
 • Cena: 6.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Komunikace s klientem – vizitka firemní kultury

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 23. 1. 2017 workshop na velmi aktuální téma Komunikace s klientem – vizitka firemní kultury. Intenzivní workshop Vám přinese doporučení a tipy pro úspěšné vedení obchodní konverzace. Ujasníte si, jaké faktory do jednání mezi firmou a zákazníky vstupují, dozvíte se, jak ke komunikaci přispívá i řeč těla, a zamyslíte se nad oblastmi firemní kultury, které přímo ovlivňují vztahy se zákazníky a péči o ně. Vyzkoušejte si vlastní dovednosti formou přínosného tréninku, rozšiřte si své schopnosti, jak vést úspěšně obchodní schůzku a komunikujte profesionálně.


Workshop je určen pro majitele firem, jejich zaměstnance, asistentky, pracovníky administrativy i PR, a zejména obchodníky, které zajímá, co vše může zkvalitnit profesionální komunikaci.

 • Termín kurzu: 23. 1. 2017
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D., lektorka a konzultantka
 • Cena: 3.880 Kč bez DPH (včetně oběda)

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.

Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Detail kurzu.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Uvádění výrobků na trh + RoHS

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 31. 1. 2017 kombinované školení na aktuální téma Uvádění výrobků na trh a značení výrobků značkou CE. V rámci školení se dozvíte novinky, bude detailně probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.


V rámci odpolední části proběhne přednáška na téma RoHS. Obsah přednášky se týká nejen norem a nařízení vlády, ale také přípravy vzorků na zkoušky a jejich provádění včetně možných rizik. Každý účastník obdrží rovněž osvědčení o absolvování školení.

 • Termín kurzu: 31. 1. 2017
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Jarmil Mikulík, náměstek ředitele EZÚ pro zkušebnictví
 • Cena: 4.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.

Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Biologické hodnocení zdravotnických prostředků dle ČSN EN ISO 10993 – Požadavky pro zdravotnické prostředky vstupující do těla zvnějšku a implantované zdravotnické prostředkyElektrotechnický zkušební ústav – notifikovaná osoba č. 1014 pro zdravotnické prostředky pořádá dne 23. 3. 2017 školení na zajímavé a aktuální téma z oblasti biologického hodnocení zdravotnických prostředků dle normy ČSN EN ISO 10993 Požadavky pro zdravotnické prostředky vstupující do těla zvnějšku a implantované zdravotnické prostředky.

Školení je zaměřeno na získání základních informací v oblasti biologického hodnocení zdravotnických prostředků – zařazení, vysvětlení pojmů, odůvodnění požadovaných informací pro jednotlivé biologické účinky. Detailněji bude vysvětlena problematika hodnocení zdravotnických prostředků vstupujících do těla zvnějšku a implantovaných ZP – požadavky normy na předložené informace v rámci procesu registrace.


Téma je určeno primárně pro výrobce zdravotnických prostředků a zdravotnické techniky, zúčastnit se ale mohou i ti, kteří v rámci své profese s těmito zařízeními přicházejí do styku.

 • Termín kurzu: 23. 3. 2017
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Petra Plodíková, vedoucí testovacího pracoviště Výzkumného ústavu organických syntéz
 • Cena: 11.880 Kč bez DPH (včetně oběda)Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Detail kurzu.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Biologické hodnocení zdravotnických prostředků dle ČSN EN ISO 10993 – Požadavky pro zdravotnické prostředky ve styku s povrchem tělaElektrotechnický zkušební ústav – notifikovaná osoba č. 1014 pro zdravotnické prostředky pořádá dne 23. 2. 2017 školení na zajímavé a aktuální téma z oblasti biologického hodnocení zdravotnických prostředků dle normy ČSN EN ISO 10993 Požadavky pro zdravotnické prostředky ve styku s povrchem těla.

Školení je zaměřeno na získání základních informací v oblasti biologického hodnocení zdravotnických prostředků – zařazení, vysvětlení pojmů, odůvodnění požadovaných informací pro jednotlivé biologické účinky. Detailněji bude vysvětlena problematika hodnocení zdravotnických prostředků určených ke styku s povrchem těla – požadavky normy na předložené informace v rámci procesu registrace.


Téma je určeno primárně pro výrobce zdravotnických prostředků a zdravotnické techniky, zúčastnit se ale mohou i ti, kteří v rámci své profese s těmito zařízeními přicházejí do styku.

 • Termín kurzu: 23. 2. 2017
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Petra Plodíková, vedoucí testovacího pracoviště Výzkumného ústavu organických syntéz
 • Cena: 11.880 Kč bez DPH (včetně oběda)Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Detail kurzu.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu