Školení na téma Řízení inovací

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 15. 12. 2016 školení na velmi aktuální téma Řízení inovací. Školení představuje řízení inovací jako cílevědomě řízený proces podnikatelského charakteru. Ukazuje inovace jako řízené konstrukční, technologické, organizační, motivační a kontrolně-finanční postupy. Zaměřuje se jednak na úspěšné zavedení technického výrobku na trh a na zvýšení míry efektivnosti fungování výrobních a provozních systémů podniku. Školení uvádí inovace do přímé souvislosti s podnikatelským úspěchem.Školení je určeno pro všechny produktové manažery, pracovníky podílející se na inovačních postupech firmy, ředitele inovativních firem, i pro ostatní, kteří se o řízení inovací chtějí něco dozvědět.

 • Termín kurzu: 15. 12. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři:Ing. Eva Pecháčová, Ph.D., projektová manažerka a konzultantka
 • Cena: 4.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Strategické řízení

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 24. 11. 2016 školení na velmi aktuální téma Strategické řízení. Školení je koncipováno jako úvod do problematiky strategického řízení. Účastník se seznámí s postupem, jak zhodnotit stávající výkonnost firmy, naučí se formulovat firemní strategii, získá praktická doporučení jak pro implementaci strategie motivovat zaměstnance, a jak následně aplikovat strategii v běžném fungování firmy.Téma je určeno pro všechny ředitele firem, vrcholový a střední management, ale rovněž pro ostatní, kteří se o strategickém řízení chtějí něco dozvědět.

 • Termín kurzu: 24. 11. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři:Ing. Eva Pecháčová, Ph.D., projektová manažerka a konzultantka
 • Cena: 4.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Strategické řízení

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 24. 11. 2016 školení na velmi aktuální téma Strategické řízení. Školení je koncipováno jako úvod do problematiky strategického řízení. Účastník se seznámí s postupem, jak zhodnotit stávající výkonnost firmy, naučí se formulovat firemní strategii, získá praktická doporučení jak pro implementaci strategie motivovat zaměstnance, a jak následně aplikovat strategii v běžném fungování firmy.Téma je určeno pro všechny ředitele firem, vrcholový a střední management, ale rovněž pro ostatní, kteří se o strategickém řízení chtějí něco dozvědět.

 • Termín kurzu: 24. 11. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři:Ing. Eva Pecháčová, Ph.D., projektová manažerka a konzultantka
 • Cena: 4.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Systém jakosti a validace sterilizace ve zdravotnictví

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 9. 11. 2016 školení na jedno z velmi žhavých témat v oboru zdravotnických prostředků – Systém jakosti a validace sterilizace ve zdravotnictví. Školení je koncipováno do dvou samostatných bloků. První blok se věnuje požadavkům norem systémů jakosti na procesy sterilizace a její validace ve zdravotnictví, a to v přímé souvislosti s normami ISO 9001 a ISO 13485. Druhý blok se pak přímo věnuje validaci sterilizace, používání bioindikátorů v procesu validace a obsahu dokumentace validace.Téma je svým obsahem určeno předně pro pracovníky hygienických stanic, pracovníky nemocnic a případně výrobce a distributory zdravotnických prostředků.

 • Termín kurzu: 9. 11. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 12:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři:Ing. Zdeněk Švéda, BMT Medical Technology s.r.o.

  Ing. Lenka Žďárská, BMT Medical Technology s.r.o.
 • Cena: 3.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Uvádění CPR pro kabely do praxe

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 7. 10. 2016 školení na aktuální téma Uvádění CPR pro kabely do praxe. Vzhledem k tomu, že dochází k zásadní změně normy, bude se půldenní školení zabývat zejména tématy předpisů a jejich vzájemné provázanosti, přístupu oznámené osoby k jednotlivým činnostem, vydávaným dokumentům, ale také systémem a praxí v oblasti provádění kontrol a inspekcí, protože i v oblasti kabelů došlo k zásadním změnám, stejně tak, jako třeba v oblasti značení kabelů. Odborným garantem školení a hlavním lektorem bude Ing. Josef Malý (manažer produktu, EZÚ), s informacemi z oblasti inspekcí vás seznámí pan Jiří Petrák (inspektor, EZÚ) a v rámci diskuse bude možné obrátit se i na zástupce laboratoře, která má na starosti právě zkoušení kabelů.Školení je určeno pro všechny konstruktéry, výrobce a dovozce kabelů, stejně jako pro elektro firmy zabývající se montáží a servisem kabelů.

 • Termín kurzu: 7. 10. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 12:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři:

  Ing. Josef Malý, manažer produktu pro rozváděče a elektroinstalační materiál

  Jiří Petrák, inspektor
 • Cena: 3.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Technické řešení svítidel a základní požadavky na jejich bezpečnost

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 1. 11. 2016 školení na aktuální téma Technické řešení svítidel a základní požadavky na jejich bezpečnost. Školení je zaměřeno na poskytnutí komplexních informací z oblasti výroby a konstrukce svítidel. Budou představeny zásadní normy, požadavky na technické řešení svítidel ale i požadavky na mechanickou a elektrickou konstrukci. V rámci přednášky o elektromagnetické kompatibilitě se posluchači dozví mimo jiné informace o rozsahu zkoušek prováděných na svítidlech, praktické důsledky aplikace normy EN61000-3-2 a nebo praktické problémy s vyzařováním.Školení je určeno pro všechny konstruktéry, výrobce a dovozce svítidel, stejně jako pro elektro firmy zabývající se montáží a servisem svítidel

 • Termín kurzu: 1. 11. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři:František Jandura, manažer produktu pro světelnou techniku a EMC

  Ing. Miroslav Vondra – vedoucí laboratoře EMC

  Ing. Lukáš Burda – vedoucí laboratoře světelné techniky
 • Cena: 4.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Komunikace s klientem – vizitka firemní kultury

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 24. 11. 2016 školení na velmi aktuální téma Komunikace s klientem – vizitka firemní kultury. Intenzivní workshop Vám přinese doporučení a tipy pro úspěšné vedení obchodní konverzace. Ujasníte si, jaké faktory do jednání mezi firmou a zákazníky vstupují, dozvíte se, jak ke komunikaci přispívá i řeč těla, a zamyslíte se nad oblastmi firemní kultury, které přímo ovlivňují vztahy se zákazníky a péči o ně. Vyzkoušejte si vlastní dovednosti formou přínosného tréninku, rozšiřte si své schopnosti, jak vést úspěšně obchodní schůzku a komunikujte profesionálně.Kurz je určen pro majitele firem, jejich zaměstnance, asistentky, pracovníky administrativy i PR, a zejména obchodníky, které zajímá, co vše může zkvalitnit profesionální komunikaci.

 • Termín kurzu: 24. 11. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D., lektorka a konzultantka
 • Cena: 3.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Funkční techniky a řízení komunikace v týmech

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 24. 10. 2016 školení na velmi aktuální téma Funkční techniky a řízení komunikace v týmech. Intenzivní workshop Vám pomůže zlepšit komunikaci a práci v týmu. Ujasníte si, na jakých principech fungují dobře organizované týmy, a jaké jsou stinné stránky vedení a řízení, kterým je lépe se vyhnout. Získáte tipy jak vést konstruktivní kritiku, jak rozvíjet své schopnosti chválit a oceňovat, jak motivovat členy týmu i vedení, jak vést argumentačně i emočně přínosný dialog.


Školení je určeno pro pracovní skupiny, týmové vedoucí nebo majitele firem a obchodníky, kteří si přejí zefektivnit způsob spolupráce a vzájemné komunikace.

 • Termín kurzu: 24. 10. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D., lektorka a konzultantka
 • Cena: 3.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Písemná komunikace v každodenní praxi

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 2. 12. 2016 školení na velmi zajímavé téma Písemná komunikace v každodenní praxi. Školení vám pomůže intenzívní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i gramatiky českého jazyka, zpřehlední nejčastější chyby v písemné i elektronické korespondenci a prezentaci. Projdeme si základy etikety v písemném projevu, podíváme se na dopisy a texty k nejrůznějším příležitostem i na to, jaké faktory ovlivňují kvalitu a úroveň obsahu a jeho vyznění.Vyzkoušejte si vlastní stylistické dovednosti, zorientujte se v pravidlech a požadavcích na úpravu obchodní a úředních písemností a ověřte si, že píšete korektně a efektivně. Školení je určeno pro manažery, asistentky, týmové vedoucí, office manažery, specialisty na PR, pracovníky HR i administrativy.


 • Termín kurzu: 2. 12. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D., lektorka a konzultantka
 • Cena: 2.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

ZÁSADNÍ ZMĚNY V UVÁDĚNÍ VÝROBKU NA TRH

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 24. 8. 2016 školení na aktuální téma zásadní změny v uvádění výrobků na trhu a značení výrobků značkou EU podle nových pravidel platných od 20. 4. 2016.

 • Termín kurzu: 19. 10. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 11:30
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Jarmil Mikulík, náměstek pro zkušebnictví (UVnT)
 • Cena: 2.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.

Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Detail kurzu.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu