Školení na téma Uvádění CPR pro kabely do praxe

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 7. 10. 2016 školení na aktuální téma Uvádění CPR pro kabely do praxe. Vzhledem k tomu, že dochází k zásadní změně normy, bude se půldenní školení zabývat zejména tématy předpisů a jejich vzájemné provázanosti, přístupu oznámené osoby k jednotlivým činnostem, vydávaným dokumentům, ale také systémem a praxí v oblasti provádění kontrol a inspekcí, protože i v oblasti kabelů došlo k zásadním změnám, stejně tak, jako třeba v oblasti značení kabelů. Odborným garantem školení a hlavním lektorem bude Ing. Josef Malý (manažer produktu, EZÚ), s informacemi z oblasti inspekcí vás seznámí pan Jiří Petrák (inspektor, EZÚ) a v rámci diskuse bude možné obrátit se i na zástupce laboratoře, která má na starosti právě zkoušení kabelů.Školení je určeno pro všechny konstruktéry, výrobce a dovozce svítidel, stejně jako pro elektro firmy zabývající se montáží a servisem svítidel

 • Termín kurzu: 7. 10. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 12:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři:

  Ing. Josef Malý, manažer produktu pro rozváděče a elektroinstalační materiál

  Jiří Petrák, inspektor
 • Cena: 3.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Technické řešení svítidel a základní požadavky na jejich bezpečnost

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 1. 11. 2016 školení na aktuální téma Technické řešení svítidel a základní požadavky na jejich bezpečnost. Školení je zaměřeno na poskytnutí komplexních informací z oblasti výroby a konstrukce svítidel. Budou představeny zásadní normy, požadavky na technické řešení svítidel ale i požadavky na mechanickou a elektrickou konstrukci. V rámci přednášky o elektromagnetické kompatibilitě se posluchači dozví mimo jiné informace o rozsahu zkoušek prováděných na svítidlech, praktické důsledky aplikace normy EN61000-3-2 a nebo praktické problémy s vyzařováním.Školení je určeno pro všechny konstruktéry, výrobce a dovozce svítidel, stejně jako pro elektro firmy zabývající se montáží a servisem svítidel

 • Termín kurzu: 1. 11. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři:František Jandura, manažer produktu pro světelnou techniku a EMC

  Ing. Miroslav Vondra – vedoucí laboratoře EMC

  Ing. Lukáš Burda – vedoucí laboratoře světelné techniky
 • Cena: 4.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Komunikace s klientem – vizitka firemní kultury

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 24. 11. 2016 školení na velmi aktuální téma Komunikace s klientem – vizitka firemní kultury. Intenzivní workshop Vám přinese doporučení a tipy pro úspěšné vedení obchodní konverzace. Ujasníte si, jaké faktory do jednání mezi firmou a zákazníky vstupují, dozvíte se, jak ke komunikaci přispívá i řeč těla, a zamyslíte se nad oblastmi firemní kultury, které přímo ovlivňují vztahy se zákazníky a péči o ně. Vyzkoušejte si vlastní dovednosti formou přínosného tréninku, rozšiřte si své schopnosti, jak vést úspěšně obchodní schůzku a komunikujte profesionálně.Kurz je určen pro majitele firem, jejich zaměstnance, asistentky, pracovníky administrativy i PR, a zejména obchodníky, které zajímá, co vše může zkvalitnit profesionální komunikaci.

 • Termín kurzu: 24. 11. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D., lektorka a konzultantka
 • Cena: 3.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Funkční techniky a řízení komunikace v týmech

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 24. 10. 2016 školení na velmi aktuální téma Funkční techniky a řízení komunikace v týmech. Intenzivní workshop Vám pomůže zlepšit komunikaci a práci v týmu. Ujasníte si, na jakých principech fungují dobře organizované týmy, a jaké jsou stinné stránky vedení a řízení, kterým je lépe se vyhnout. Získáte tipy jak vést konstruktivní kritiku, jak rozvíjet své schopnosti chválit a oceňovat, jak motivovat členy týmu i vedení, jak vést argumentačně i emočně přínosný dialog.


Školení je určeno pro pracovní skupiny, týmové vedoucí nebo majitele firem a obchodníky, kteří si přejí zefektivnit způsob spolupráce a vzájemné komunikace.

 • Termín kurzu: 24. 10. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D., lektorka a konzultantka
 • Cena: 3.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Písemná komunikace v každodenní praxi

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 2. 12. 2016 školení na velmi zajímavé téma Písemná komunikace v každodenní praxi. Školení vám pomůže intenzívní formou procvičit nejproblematičtější místa stylistiky i gramatiky českého jazyka, zpřehlední nejčastější chyby v písemné i elektronické korespondenci a prezentaci. Projdeme si základy etikety v písemném projevu, podíváme se na dopisy a texty k nejrůznějším příležitostem i na to, jaké faktory ovlivňují kvalitu a úroveň obsahu a jeho vyznění.Vyzkoušejte si vlastní stylistické dovednosti, zorientujte se v pravidlech a požadavcích na úpravu obchodní a úředních písemností a ověřte si, že píšete korektně a efektivně. Školení je určeno pro manažery, asistentky, týmové vedoucí, office manažery, specialisty na PR, pracovníky HR i administrativy.


 • Termín kurzu: 2. 12. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D., lektorka a konzultantka
 • Cena: 2.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

ZÁSADNÍ ZMĚNY V UVÁDĚNÍ VÝROBKU NA TRH

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 24. 8. 2016 školení na aktuální téma zásadní změny v uvádění výrobků na trhu a značení výrobků značkou EU podle nových pravidel platných od 20. 4. 2016.

 • Termín kurzu: 19. 10. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 11:30
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Jarmil Mikulík, náměstek pro zkušebnictví (UVnT)
 • Cena: 2.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.

Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Detail kurzu.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Prodejní dovednosti nejen pro obchodníky

Elektrotechnický zkušební ústav pro vás na 20. 10. 2016 připravil školení na velmi zajímavé téma Prodejní dovednosti nejen pro obchodníky. Školení je zaměřeno na osvojení si, nebo prohloubení dovedností v oblasti prodeje. Zohledňuje aktuální stav vnímání trhu a nabídky potenciálním klientem. Specifikuje marketingové potřeby a souvislosti prodeje a marketingu a popisuje kroky prodejní metodiky. V závěru popisuje praktické tipy a jejich využití.Školení je určeno pro prodejce a obchodníky a dále všechny manažery prodeje a zaměstnance, kteří s prodejem přicházejí do styku, ale i ostatní, kteří se o prodeji chtějí něco dozvědět, případně si rozšířit své obzory.


 • Termín kurzu: 20. 10. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 12:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Tomáš Volavka, business mentor a consultant
 • Cena: 2.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Manager – Podnikatel v roli leadera

Elektrotechnický zkušební ústav pro vás na 27. 10. 2016 připravil školení na velmi zajímavé téma Manager – Podnikatel v roli leadera. Školení je zaměřeno na osvojení, nebo prohloubení dovedností v oblasti managementu. Posluchači se dozví, jak se profiluje osobnost managera, jak manager posiluje svoji autoritu. Jaká je hodnota schopných managerů ve firmách. Probereme téma hospodaření s energií a podíváme se na externí zdroje managerů a leaderů.Školení je určeno pro managery všech linií, ředitele firem, ale i ostatní, kteří ve firmách řídí nejen zaměstnance. Téma je zajímavé i pro ty, kteří si chtějí rozšířit své obzory a něco se dozvědět o managementu.


 • Termín kurzu: 27. 10. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 12:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Tomáš Volavka, business mentor a consultant
 • Cena: 2.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma vyhláška č. 50/1978 Sb. – § 6, 7, 8

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. pořádá dne 4. 10. 2016 školení z cyklu témat o elektrické bezpečnosti na téma vyhláška č. 50/1978 Sb. – § 6, 7, 8. Jde o jednodenní školení, které je určeno všem, kteří si potřebují nebo chtějí zvyšovat případně udržovat kvalifikaci.Dle této dosud platné vyhlášky musí být každý pracovník, který přichází do styku s elektrickým zařízením pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Obvyklý termín pro osoby znalé je 3 roky, pro osoby poučené a seznámené je určen zaměstnavatelem.EZÚ připravil školení, jehož obsahem bude nejen detailní rozebrání vyhlášky, ale i příklady z praxe, praktické testové otázky, občerstvení v průběhu celého dne a za závěr i zkouška potvrzující znalosti vyhlášky, která proběhne zhruba do týdne od absolvovaného školení. Účastníci tak budou mít dostatek času nabyté informace vstřebat nebo si je opakovat ze skript, která jsou součástí školení.

 • Termín kurzu: 4. 10. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Milan Novák, energetik EZÚ, revizní technik, technik BOZP
 • Cena:
  • 2.880 Kč bez DPH – zkouška na § 6 – 8
  • 2.280 Kč bez DPH – zkouška na § 6 – 7
  • 1.680 Kč bez DPH – zkouška na § 6

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma TIMEMANAGEMENT – efektivní nakládání s časemKaždý je někým nebo něčím nucen do určité míry hospodařit s časem. Pořadí, v němž jsou prováděny každodenní úkoly, má značný vliv na to, jak dalece je využívána každá minuta života. Osobní i pracovní. Je proto dobré znát techniky a principy k dosažení vyšší efektivity a spokojenosti. Timemanagement velmi úzce propojuje osobní život s profesním a nastavuje pravidla. Existují totiž obecně platné principy, jejichž dodržováním lze zlepšit nakládání se svým časem. Pokud by však bylo třeba zmínit nějakou definici pak, je možné říci, že Timemanagement se snaží dát času jednoznačný smysl.

 • Termín kurzu: 9. 11. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Jan Brodský, Manažer produktu vzdělávání
 • Cena: 2.880 Kč bez DPH (včetně oběda)Pro více informací kontaktujte napřímo p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Detail kurzu.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu