Uvádění výrobků na trh + Technické řešení svítidelElektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 23. 8. 2016 kombinované školení na aktuální téma Uvádění výrobků na trh a značení výrobků značkou CE podle nových pravidel. Během školení se dozvíte novinky, bude detailně probrána legislativa k tématu a dostatek času bude věnován i dotazům.


V rámci odpolední části proběhne přednáška na téma Technické řešení svítidel. Obsah přednášky se týká nejen norem a nařízení vlády, ale také samotné konstrukce výrobků a přípravy vzorků na zkoušky a jejich provádění včetně možných rizik při výrobě a instalaci. A to vše v souladu s novou legislativou a novými pravidly.

 • Termín kurzu: 23. 8. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Jarmil Mikulík, náměstek ředitele EZÚ pro zkušebnictví (UVnT)
  František Jandura, manažer produktu Světelná technika
 • Cena: 4.880 Kč bez DPH (včetně oběda)Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

ZÁSADNÍ ZMĚNY V UVÁDĚNÍ VÝROBKU NA TRH

Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 24. 8. 2016 školení na aktuální téma zásadní změny v uvádění výrobků na trhu a značení výrobků značkou EU podle nových pravidel platných od 20. 4. 2016.

 • Termín kurzu: 24. 8. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 11:30
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Jarmil Mikulík, náměstek pro zkušebnictví (UVnT)
 • Cena: 2.880 Kč bez DPH

Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení.

Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Detail kurzu.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Dle §11 NV 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh mají výrobci nově povinnost přeložit EU prohlášení o shodě do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem Evropské unie, v němž se elektrické zařízení uvádí nebo dodává na trh.


EZÚ vám nabízí možnost přípravy a překladu EU prohlášení o shodě do všech 24 používaných úředních jazyků EU. V případě zájmu kontaktuje příslušné produktové manažery.

Školení na téma Novela normy ČSN EN ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015)Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 17. 8. 2016 školení na velmi aktuální téma Novela normy ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015). Cílem školení je, aby si každý účastník, ať je z jakékoliv organizace z hlediska velikosti a charakteru, uvědomil, že plnění požadavků normy neznamená zavádění převratných novinek, izolovaných přístupů a byrokracie. Ale naopak, že novela normy je příležitostí, jak v praxi správně uplatňované manažerské návyky prezentovat i jako plnění požadavků normy. Školení je určeno pro všechny manažery kvality, interní auditory, ředitele firem se zavedeným systémem managementu kvality i ostatní, kteří se o změně normy chtějí něco dozvědět.

 • Termín kurzu: 17. 8. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Lubomír Krůta, manažer produktu Certifikace systému managementu
 • Cena: 2.880 Kč bez DPH (včetně oběda)Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Evropský policejní úřad (Europol) a ETICS podepsali MOU (Memorandum o porozumění) v úterý 12. července 2016 v Haagu.


ETICS_EUROPOL_MOU


Rob Wainwright, ředitel Europolu a Pierre de Ruvo, generální tajemník & CEO ETICS
Asociace ETICS (European Testing Inspections and Certification System) se zabývá odstraňováním administrativní zátěže pro výrobce elektrických a elektrotechnických výrobků tím, že nastavuje mezi účastníky tohoto systému (a tím pádem mezi jednotlivými členskými zeměmi) uznávání zkoušek pro uvádění výrobků na trh.
ETICS je mezinárodní nezisková organizace řídící se belgickým právem.
Její hlavní činností je usnadnit přístup na evropský trh pro certifikované výrobky třetí osobou a nezávislými organizacemi a tímto způsobem zaručit bezpečnost a dobrou kvalitu výrobků a zařízení pro spotřebitele.

EUROPOL a ETICS dnes oznámily, že podepsaly Memorandum o porozumění (MOU), které vymezuje úlohu obou organizací a jak budou spolupracovat v budoucnu k dosažení svých cílů.
Memorandum bude usnadňovat komunikaci a diskusi o otázkách společného zájmu a také poskytne rámec pro budoucí spolupráci. Bude přezkoumána alespoň každé dva roky, aby bylo zajištěno, že je relevantní a odráží vývoj v tomto odvětví.
Pro Europol a ETICS, to je důležitý krok vpřed, aby se zapojily do spolupráce napříč odvětvími v oblasti padělání a vzájemně se informují o programech potenciálního zájmu, aby zjistila možnosti pro společné činnosti a vzájemného přínosu.
Pierre de Ruvo, generální tajemník a generální ředitel ETICS, řekl: „“ To je nesmírně pozitivní vývoj pro ETICS, a vidíme toto partnerství jako klíč v řadě strategických aspektů v boji proti padělání spotřebního zboží, které dopadu na zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

Školení na téma Manažer kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb.Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 31. 8. 2016 školení na velmi aktuální téma Manažer kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb. Školení je zaměřeno na vysvětlení základních požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti a postupy implementace a řízení organizačních a technických opatření dle výkladu s důrazem na souvislosti s relevantní legislativou a ISO/IEC 27001. Školení je určeno ICT manažerům a specialistům zodpovědným za implementaci opatření dle zákona č. 181/2014 Sb. a souvisejících vyhlášek 316/2014 Sb. Školení je určeno pro ICT manažery a další odpovědné osoby řídící bezpečnostní opatření v ICT infrastruktuře významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury.

 • Termín kurzu: 31. 8. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Martin Tobolka, IT programátor, certifikovaný odborník v oblasti Kybernetické bezpečnosti
 • Cena: 6.450 Kč bez DPH (včetně oběda)Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Detail kurzu.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Auditor kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb.Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 31. 8. – 1. 9. 2016 dvoudenní školení na velmi aktuální téma Auditor kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb. První den školení je zaměřen na vysvětlení základních požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti a postupy implementace a řízení organizačních a technických opatření s důrazem na souvislosti s relevantní legislativou a ISO/IEC 27001. Druhý den školení jsou probírány techniky auditu s využitím metodických materiálů NBÚ. Školení je určeno auditorům, kteří provádějí kontrolu implementace opatření dle zákona č. 181/2014 Sb. a souvisejících vyhlášek 316/2014 Sb. Auditorské znalosti účastníků jsou rozvíjeny formou workshopu. Školení je určeno pro auditory bezpečnostních opatření v ICT infrastruktuře významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury.

 • Termín kurzu: 31.8. – 1. 9. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00 (oba dny)
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Martin Tobolka, IT programátor, certifikovaný odborník v oblasti Kybernetické bezpečnosti
 • Cena: 10.860 Kč bez DPH (včetně oběda)Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Detail kurzu.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Školení na téma Architekt kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb.Elektrotechnický zkušební ústav pořádá dne 19. 9. 2016 školení na velmi aktuální téma Architekt kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb. Školení je zaměřeno na vysvětlení základních požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti a postupy návrhu bezpečnostní architektury jsou opřeny dle výkladu NBÚ o metodiku Enterprise architektury s důrazem na souvislosti s Národním architektonickým plánem dle UV 889/2015 Sb. Školení je určeno pro architekty a další odpovědné osoby navrhující bezpečnostní opatření v ICT infrastruktuře významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury.

 • Termín kurzu: 19. 9. 2016
 • Rozsah školení: 9:00 – 16:00
 • Místo konání: EZÚ – velká zasedací místnost
 • Lektoři: Ing. Martin Tobolka, IT programátor, certifikovaný odborník v oblasti Kybernetické bezpečnosti
 • Cena: 6.450 Kč bez DPH (včetně oběda)Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.


Přihlášky na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Detail kurzu.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Potřebujete vzdělávat své zaměstnance v oblasti elektrotechniky?V programu POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II),
nyní můžete získat až 85% dotace na vzdělání, školení.
Zaměstnavateli jsou navíc dotovány i mzdové náklady na vzdělání
svých zaměstnanců po dobu jejich vzdělávání.


Více informací jak získat dotaci se dozvíte na stránkách Úřadu práce.


Každé školení umíme upravit tak, aby lépe vyhovovalo vašemu podnikání. Přizpůsobíme osnovu, rozsah školení i místo konání. Chcete, aby bylo školení více praktické? K většině běžných kurzů nabízíme praktické workshopy, které můžeme do školení zahrnout.


Teď už si stačí jen vybrat z nabídky našich odborných školení a kurzů na stránce EZU EDU.


Využijte nabídky a rádi vám pomůžeme se sprostředkováním dotace.


Pro více informací kontaktujte p. Jana Brodského, manažera produktu školení a či navštivte stánky www.ezuedu.cz.Dotazy na školení zasílejte na emailovou adresu jbrodsky@ezu.cz.

Photo of Bc. Jan Brodský

Bc. Jan Brodský

Manažer produktu

Dne 18. 4. 2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna nová Nařízení vlády, kterými se mění podmínky uvádění výrobků na trh:
Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh


internetofthings_origdp-100309501-orig-100314612-large

Vstoupením v platnost od 20.4. se mění některé požadavky na uvádění výrobků na trh. Všem výrobcům doporučujeme tyto Nařízení vlády pečlivě prostudovat. Kromě výše uvedených NV byly publikovány také další nařízení, např. pro tlakové nádoby, měřidla, výtahy aj.


Pro získání detailních informací se také můžete přihlásit na naše aktualizované kurzy Uvádění výrobků na trh.