V rámci 23. mezinárodního veletrhu elektroniky AMPER v Brně byla dne 25.3.2015 podepsána dohoda mezi českým Elektrotechnickým zkušebním ústavem a jihokorejským Korea Testing Certiciation o vzájemném uznávání výsledků testování a certifikací, které obě společnosti provádějí. Dohoda umožní snazší vstup českých výrobců na jihokorejský trh a také opačně pro jihokorejské firmy pro vstup na trh Evropské unie. K podpisu došlo po roce společného vyjednávání.

Dohoda, kterou za Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ) podepsal ředitel Dalibor Tatýrek a za Korea Testing Certification (KTC) prezident Kaphong Choi, významně usnadní vstup českým podnikatelům na jihokorejský trh. „Vzájemný obchod mezi oběma zeměmi se dlouhodobě zvyšuje. Tato dohoda dá automatickou zelenou při vstupu na jihokorejský trh firmám vyrábějící elektrotechnické výrobky jako zdravotnické prostředky, svítidla nebo komunikační technologie. Čeští podnikatelé ušetří nemalé prostředky. Podle druhu certifikace se jedná o desítky až stovky tisíc korun. Nyní bude stačit certifikát o shodě pouze od EZÚ“, vysvětlil ředitel EZÚ Dalibor Tatýrek.

EZÚ odhaduje, že společná dohoda s KTC pomůže při vstupu na jihokorejský trh desítkám český firem. Mezi prvními certifikovanými firmami je i společnost Lasvit z Nového Boru, vyrábějící designová svítidla.EZÚ je členem mnoha mezinárodních certifikačních systémů kde tyto dohody o vzájemném uznávání výsledků testování a certifikací nejsou potřeba, speciální smlouvu má například pro Čínu a celní unii kde jsou Rusko, Bělorusko a Kazachstán.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
TZ EZÚ – podpis dohody s Jižní Koreou_25.3.2014

SONY DSC

SONY DSC

Vzhledem k častým dotazům znovu uveřejnujeme stanovisko EZÚ k technickým zařízením “kvízomat” ze dne 15.1.2014.


Na základě objednávky zákazníka provedl Elektrotechnický zkušební ústav s.p. posouzení části software zařízení „Vědomostní kvíz“. Předmět inspekce je v Inspekční zprávě č. 303894-01/01 ze dne 16. 9. 2013 vyjádřen takto:
1.1 Cílem inspekce je posoudit, zda zařízení „ Vědomostní kvíz“ splňuje požadavky §1 odstavce 2 zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění.
1.2 Cílem inspekce je posoudit, zda zařízení „ Vědomostní kvíz“ splňuje požadavky §1 odstavce 3 zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění.


Upozorňujeme,

že předmětem inspekce byla jen ta část software zařízení „Vědomostní kvíz“ s názvem „lotto“ (checksum  d742395a (metoda CRC32)), která rozhoduje o výhře nebo prohře 
(§1 odstavce 2 zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění) a rozhoduje o tom, zda okolnost, jež určuje výhru, nesmí být nikomu předem známa a zda je takového druhu, aby nemohla být provozovatelem nebo účastníkem soutěže ovlivněna (§1 odstavce 3 zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění).


Závěr inspekce je v Inspekční zprávě č. 303894-01/01 ze dne 16. 9. 2013 vyjádřen takto:
9.1 Předmětné technické zařízení „Vědomostní kvíz“ včetně instalovaného software nesplňuje požadavky §1 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění.
9.2 Předmětné technické zařízení „Vědomostní kvíz“ včetně instalovaného software nesplňuje požadavky §1 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění.


Na titulní straně Inspekční zprávy č. 303894-01/01 ze dne 16. 9. 2013 je na základě výše uvedených závěrů uveden


Výsledek inspekce:

Zařízení nesplňuje požadavky §1 odstavce 2 a 3 zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění.


Zdůrazňujeme, 

že uvedené závěry inspekční zprávy č. 303894-01/01 ze dne 16. 9. 2013
nelze v žádném případě interpretovat ve smyslu, že zařízení „Vědomostní kvíz“ nespadá pod účinnost zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění. Současně se kategoricky distancujeme od dezinformací, že Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. vydal v tomto smyslu pro zařízení „Vědomostní kvíz“ inspekční certifikát.


Sdělujeme,

že Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. NEVYDAL ŽÁDNÝ INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT pro zařízení „Vědomostní kvíz“.
vedomostni_kviz - detail ze dne 15.1.2014

Vážení obchodní patrneři, dovolujeme si vás pozvat k návštěvě naší expozice na 23. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace,komunikace, osvětlení a zabezpečení AMPER, který se koná ve dnech 24. až 27. března 2015 v areálu BVV Brno.

Velmi rádi Vás seznámíme s novinkami z oblasti certifikace, zkušebnictví a poskytneme Vám veškeré potřebné informace.Na Vaši účast se těšíme v hale P, na stánku č. 2.09.Amper15Rozpis účastníků veletrhu dle jednotlivých dnů:

Rozpis AMPER 2015

Příspěvkem EU k tématu snížení emisí skleníkových plynů a efektivního využívání energetických zdrojů jsou opatření vedoucí k úsporám elektrické energie.
Týkají se jak požadavků na zohlednění energetické účinnosti výrobků již při návrhu a následné výrobě, jedná se o směrnici o ekodesignu, tak opatření o energetickém štítkování vybraných spotřebičů.

Hlavním cílem tohoto opatření je umožnit potenciálním uživatelům lepší orientaci v sortimentu výrobků z hlediska energetické účinnosti a dalších důležitých parametrů.
Článek ke stažení zde.

Celý text zprávy si můžete stáhnout zde

Devět z deseti Čechů bude mít letos na vánočním stromku elektrické osvětlení. Většina si jej pořídí v běžném kamenném obchodě, každý čtvrtý na tržnici či internetu. O svou bezpečnost se však příliš nezajímají. Při nákupu osvětlení je pro Čechy rozhodují zejména vzhled, případně jeho funkčnost či cena. Výrobce ani technická úroveň není pro Čechy určující, rozhoduje se podle nich jen 10 % kupujících, celá čtvrtina (24 %) pak nečte návod a nezabývá se bezpečnostními pokyny. V každé desáté domácnosti (11 %) navíc neumí vánoční osvětlení správně instalovat a zvyšují tak riziko jeho přehřátí a vzplanutí. Tyto a další závěry přinesl exkluzivní průzkum Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ), který byl proveden na reprezentativním vzorku české populace od společnosti Ipsos.

Tradiční voskové svíčky budou letos zdobit vánoční stromky jen ve zlomku českých domácností (3,6 %). V těch ostatních (94,0 %), kde převládne dekorace světelná, by se ale před plameny měli mít také na pozoru. Každoročně dochází ke zkratu ve stovkách domácností a na vině bývá nejen nesprávné zacházení, ale mnohdy i nedbalost při samotném nákupu.

„Vzrůstající obliba nakupování světelných dekorací na tržnici či internetu nás nepřekvapuje. Co je však na pováženou, je nízký zájem o jeho technickou úroveň,“ míní Jarmil Mikulík z Elektrotechnického zkušebního ústavu a dodává: „Na trhu jsme letos zaregistrovali elektrické vánoční řetězy již od třiceti korun. Bezpečnost takovýchto řetězů je z našich zkušeností velice nízká, a jsou to právě ony, které každý rok ve stovkách případů zkratují a ohrozí své majitele i jejich domácnosti.“


TZ_retezy_graf2
Výrazně zodpovědnějšími jsou pak podle průzkumu ženy oproti mužům. Ty zkoumají výrobce a zemi původu dokonce dvakrát častěji než muži. Z pohledu věku jsou pak nejméně odpovědnými mladí lidé do  26 let, kteří se výrobcem řídí pětkrát méně než generace jejich rodičů.

Češi neumí zacházet s osvětlením na vánočním stromě, vyhořet může každá desátá domácnost

Vánoční osvětlení dosahuje ve třetině (35 %) českých domácností stáří čtyř a více let. U starších lidí lze pak v pětině případů (20,4 %) nalézt i osvětlení starší patnácti let. Přitom stáří elektrického zařízení je přímo úměrné s jeho poruchovostí, a tedy i s jeho samotnou bezpečností. Tu však Češi u vánočního osvětlení v drtivé většině podceňují. Celá čtvrtina z nich nečte návod ani bezpečnostní pokyny, každá desátá domácnost (11 %) pak neumí vánoční osvětlení správně instalovat.

„Průzkum potvrdil naše obavy, že si Češi manipulací s elektrickým zařízením příliš nelámou hlavu.
U vánočního osvětlení se čtvrtina Čechů vůbec nezajímá o bezpečnostní pokyny, polovina pak návod pročte jen v rychlosti. Když k tomu přidáme skutečnost, že celá desetina populace neřeší vzdálenost žárovek od okolního nábytku a neuvědomuje si přitom nebezpečí vznikající z důvodu porušení izolace nebo přehřátí, musí náš ústav opravdu bít na poplach,“
upozorňuje Jarmil Mikulík z Elektrotechnického zkušebního ústavu.

TZ_retezy_graf1

Z pohledu pohlaví a věku převažuje ostražitost u ženského pohlaví a starší populace. Při čtení návodů jsou ženy dvakrát obezřetnější než muži, starší generace je pak obezřetnější až čtyřikrát více než jejich děti či vnoučata.

Průzkum o bezpečnosti vánočního osvětlení zrealizoval Elektrotechnický zkušební ústav, který se již téměř 90 let zabývá zkoušením a certifikací výrobků, převážně elektrotechnického charakteru.  Průzkum byl realizován v měsíci prosinci na reprezentativním vzorku české populace čítající více než osm set domácností.

Kontakt pro média:

Daniel Berka

Telefon: +420 722 902 202

E-mail: dberka@ezu.czOd 1.1. 2015 nabývá účinnosti nový zákon o kybernetické bezpečnosti. EZÚ si je této skutečnosti vědoma a připravuje tak širokou škálu produktů a služeb, které se budou na tuto tématiku zaměřovat.Nebude se jednat pouze o plnění požadavků dle zákona, nýbrž o komplexní kontrolu informační bezpečnosti. Stěžejní roli zde bude hrát právě nový zákon o kybernetické bezpečnosti, ale také normy věnující se informační bezpečnosti (ISO 27001 a spousta dalších).

Portfolio produktů a služeb bude zahrnovat nejen audity, ale také analýzy stavu informační bezpečnosti, školení, osobní certifikace a později také bezpečnostní testy.