V měsíci dubnu končí na pozici manažera produktu pro VHP/TZ Ing. Jaroslav Vítek. Ing. Vítkovi děkujeme za dlouholetou kvalitní práci pro EZÚ a přejeme mu mnoho úspěchů v zasloužené penzi.

Několik slov od Ing. Vítka:“Vážení obchodní přátelé,
odcházím do důchodu k 30.4.2015 a proto mi dovolte Vám poděkovat za skvělou a dlouhodobou spolupráci
v průběhu mého působení v EZÚ. Při řešení Vašich potřeb Vám již nyní jsou či v nejbližší době budou plně k dispozici moji kolegové a kolegyně, kteří mne plně nahradí.

Photo of Ing. Miloš  Hána

Ing. Miloš Hána

Manažer produktu
  • Tel. +420 266 104 225
  • Mobil +420 731 896 802
  • Email  mhana@ezu.czPřeji hodně úspěchů a vzájemného porozumění.”Ing. Jaroslav Vítek


Manažer produktu


Na pozici manažera produktu nahrazuje Ing. Vítka Ing. Miloš Hána Zároveň nám dovolte představit nového kolegu, který v měsíci dubnu personálně posílil tým Elektrotechnického zkušebního ústavu. Ing. Eduard Matonoha je novým vedoucím inspekčního orgánu EZÚ.

Photo of Ing. Eduard  Matonoha

Ing. Eduard Matonoha

Vedoucí inspekčního orgánu

V rámci 23. mezinárodního veletrhu elektroniky AMPER v Brně byla dne 25.3.2015 podepsána dohoda mezi českým Elektrotechnickým zkušebním ústavem a jihokorejským Korea Testing Certiciation o vzájemném uznávání výsledků testování a certifikací, které obě společnosti provádějí. Dohoda umožní snazší vstup českých výrobců na jihokorejský trh a také opačně pro jihokorejské firmy pro vstup na trh Evropské unie. K podpisu došlo po roce společného vyjednávání.Dohoda, kterou za Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ) podepsal ředitel Dalibor Tatýrek a za Korea Testing Certification (KTC) prezident Kaphong Choi, významně usnadní vstup českým podnikatelům na jihokorejský trh. „Vzájemný obchod mezi oběma zeměmi se dlouhodobě zvyšuje. Tato dohoda dá automatickou zelenou při vstupu na jihokorejský trh firmám vyrábějící elektrotechnické výrobky jako zdravotnické prostředky, svítidla nebo komunikační technologie. Čeští podnikatelé ušetří nemalé prostředky. Podle druhu certifikace se jedná o desítky až stovky tisíc korun. Nyní bude stačit certifikát o shodě pouze od EZÚ“, vysvětlil ředitel EZÚ Dalibor Tatýrek.EZÚ odhaduje, že společná dohoda s KTC pomůže při vstupu na jihokorejský trh desítkám český firem.EZÚ je členem mnoha mezinárodních certifikačních systémů kde tyto dohody o vzájemném uznávání výsledků testování a certifikací nejsou potřeba, speciální smlouvu má například pro Čínu a celní unii kde jsou Rusko, Bělorusko a Kazachstán.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě.
TZ EZÚ – podpis dohody s Jižní Koreou_25.3.2014

 

SONY DSC

SONY DSC

Vzhledem k častým dotazům znovu uveřejnujeme stanovisko EZÚ k technickým zařízením “kvízomat” ze dne 15.1.2014.


Na základě objednávky zákazníka provedl Elektrotechnický zkušební ústav s.p. posouzení části software zařízení „Vědomostní kvíz“. Předmět inspekce je v Inspekční zprávě č. 303894-01/01 ze dne 16. 9. 2013 vyjádřen takto:
1.1 Cílem inspekce je posoudit, zda zařízení „ Vědomostní kvíz“ splňuje požadavky §1 odstavce 2 zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění.
1.2 Cílem inspekce je posoudit, zda zařízení „ Vědomostní kvíz“ splňuje požadavky §1 odstavce 3 zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění.


Upozorňujeme,

že předmětem inspekce byla jen ta část software zařízení „Vědomostní kvíz“ s názvem „lotto“ (checksum  d742395a (metoda CRC32)), která rozhoduje o výhře nebo prohře 
(§1 odstavce 2 zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění) a rozhoduje o tom, zda okolnost, jež určuje výhru, nesmí být nikomu předem známa a zda je takového druhu, aby nemohla být provozovatelem nebo účastníkem soutěže ovlivněna (§1 odstavce 3 zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění).


Závěr inspekce je v Inspekční zprávě č. 303894-01/01 ze dne 16. 9. 2013 vyjádřen takto:
9.1 Předmětné technické zařízení „Vědomostní kvíz“ včetně instalovaného software nesplňuje požadavky §1 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění.
9.2 Předmětné technické zařízení „Vědomostní kvíz“ včetně instalovaného software nesplňuje požadavky §1 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění.


Na titulní straně Inspekční zprávy č. 303894-01/01 ze dne 16. 9. 2013 je na základě výše uvedených závěrů uveden


Výsledek inspekce:

Zařízení nesplňuje požadavky §1 odstavce 2 a 3 zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění.


Zdůrazňujeme, 

že uvedené závěry inspekční zprávy č. 303894-01/01 ze dne 16. 9. 2013
nelze v žádném případě interpretovat ve smyslu, že zařízení „Vědomostní kvíz“ nespadá pod účinnost zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění. Současně se kategoricky distancujeme od dezinformací, že Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. vydal v tomto smyslu pro zařízení „Vědomostní kvíz“ inspekční certifikát.


Sdělujeme,

že Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. NEVYDAL ŽÁDNÝ INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT pro zařízení „Vědomostní kvíz“.
vedomostni_kviz - detail ze dne 15.1.2014

Vážení obchodní patrneři, dovolujeme si vás pozvat k návštěvě naší expozice na 23. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace,komunikace, osvětlení a zabezpečení AMPER, který se koná ve dnech 24. až 27. března 2015 v areálu BVV Brno.

Velmi rádi Vás seznámíme s novinkami z oblasti certifikace, zkušebnictví a poskytneme Vám veškeré potřebné informace.Na Vaši účast se těšíme v hale P, na stánku č. 2.09.Amper15Rozpis účastníků veletrhu dle jednotlivých dnů:

Rozpis AMPER 2015

Příspěvkem EU k tématu snížení emisí skleníkových plynů a efektivního využívání energetických zdrojů jsou opatření vedoucí k úsporám elektrické energie.
Týkají se jak požadavků na zohlednění energetické účinnosti výrobků již při návrhu a následné výrobě, jedná se o směrnici o ekodesignu, tak opatření o energetickém štítkování vybraných spotřebičů.

Hlavním cílem tohoto opatření je umožnit potenciálním uživatelům lepší orientaci v sortimentu výrobků z hlediska energetické účinnosti a dalších důležitých parametrů.
Článek ke stažení zde.Od 1.1. 2015 nabývá účinnosti nový zákon o kybernetické bezpečnosti. EZÚ si je této skutečnosti vědoma a připravuje tak širokou škálu produktů a služeb, které se budou na tuto tématiku zaměřovat.Nebude se jednat pouze o plnění požadavků dle zákona, nýbrž o komplexní kontrolu informační bezpečnosti. Stěžejní roli zde bude hrát právě nový zákon o kybernetické bezpečnosti, ale také normy věnující se informační bezpečnosti (ISO 27001 a spousta dalších).

Portfolio produktů a služeb bude zahrnovat nejen audity, ale také analýzy stavu informační bezpečnosti, školení, osobní certifikace a později také bezpečnostní testy.